Platforma e-learning Moodle

e-learning-platforma-moodleW dziejszym, wysoce skomputeryzowanym świecie coraz większego znaczenia nabiera kształcenie na odległość realizowane z użyciem technik internetowych. Szybki rozwój Internetu oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa stały się głównymi przyczynami gwałtowanego rozwoju zdalnych usług edukacyjnych. Zmiany te umożliwiły powstanie oraz upowszechnienie, tak zwanych, platform e-learning, czyli zestawów oprogramowania umożliwiających prowadzenie zajęć w trybie on-line oraz zdalną obsługę kursantów. Systemy e-learning funkcjonują zarówno w modelach kształcenia na odległość, jak również jako uzupełnianie tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

Platforma e-learningowa Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)  jest właśnie jedną z takich platform - pakiet oprogramowania umożliwiający w prosty sposób budować i zarządzać kursami umieszczanymi na stronach www.

 

Platforma e-learning Moodle - cechy:
 • pełnienie funkcji strategicznych w zakresie szkoleń,

 • integracja różnych form kształcenia,

 • integracja treści pochodzących z różnych źródeł,

 • administrowanie uczestnikami kursów (przydział osób prowadzących, twórców kursów i uczestników do konkretnych kursów),

 • tworzenie, modyfikacja i przechowywanie treści kursów,

 • zapewnienie komunikacji pomiędzy nauczycielami i kursantami,

 • tworzenie testów, quizów, zadań i innych elementów związanych z dokonaniem oceny wiedzy kursantów,

 • tworzenie jednolitych metod oceny wiedzy uczestników kursu.

 

Platforma e-learning Moodle stworzona została dla:

 • szkół - szczególnie wyższych i średnich,

 • dużych korporacji oraz organizacji,

 • małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich sektorów,

 • organizacji rządowych i pozarządowych,

 • jednostek administracji publicznej.

 

Oferujemy pomoc w instalacji platformy e-learning Moodle na wskazanym przez klienta serwerze, zarówno na lokalnym jak i na zewnętrznym. Jednocześnie oferujemy profesjonalny hosting na własnych serwerach dla osób zainteresowanych pełną obsługą.

Na ściśle określone potrzeby Klienta przeprowadzamy modyfikacje systemu i integrujemy go z zewnętrznymi projektami, aby całość oferty była na najwyższym poziomie, spełniając oczekiwania i postawione cele.

Podstawowa wersja systemu e-learning Moodle, instalowana na serwerze, może być poszerzona o dodatkowe komponenty, takie jak:

platforma_e-learning_moodle

Rys. Platforma e-learning Moodle - komponenty