Wdrożenie dyrektywy NIS 2

Czym jest Dyrektywa NIS 2

W związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzeniem Dyrektywy NIS 2 i nowej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (która ma wejść do porządku prawnego do dnia 17 października 2024 roku), oferujemy kompleksowe rozwiązania, które już dziś przygotują Państwa i zapewnią firmie pełną zgodność z nowymi przepisami. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług technicznych, informatycznych oraz prawnych, które wspólnie zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

W ramach usługi zapewniamy:

Usługi Techniczne i Informatyczne:

 1. Ocena ryzyka i analiza podatności

  • Przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podatności w systemach informacyjnych.

  • Opracowujemy raport z rekomendacjami dotyczącymi działań zaradczych.

 2. Testy penetracyjne i oceny podatności

  • Realizujemy testy penetracyjne i regularne oceny podatności, aby identyfikować
   i eliminować słabości w systemach IT.

  • Zapewniamy raporty z testów z rekomendacjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa.

 3. Wdrażanie zabezpieczeń technicznych

  • Instalujemy i konfigurujemy firewalle, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS), oprogramowanie antywirusowe oraz systemy szyfrowania danych.

  • Optymalizujemy konfiguracje systemów IT, aby zwiększyć ich odporność na ataki.

 4. Zarządzanie incydentami

  • Tworzymy i wdrażamy procedury reagowania na incydenty, w tym planowanie, identyfikację, analizę, reakcję i raportowanie incydentów.

  • Przeprowadzamy symulacje incydentów, aby sprawdzić skuteczność procedur.

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji:

 1. Polityka bezpieczeństwa informacji

  • Opracowujemy i wdrażamy kompleksową politykę bezpieczeństwa informacji, która obejmuje wszystkie aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych.

 2. Plan zarządzania ryzykiem

  • Tworzymy plan zarządzania ryzykiem, który zawiera strategie minimalizacji ryzyka oraz plany awaryjne.

 3. Plan ciągłości działania

  • Opracowujemy plan ciągłości działania, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie kluczowych usług w przypadku incydentu.

 4. Procedury zgłaszania incydentów

  • Tworzymy procedury zgłaszania incydentów zgodnie z wymaganiami dyrektywy NIS 2, w tym wstępne zgłoszenia, raporty śródroczne i końcowe.

Usługi Prawne:

 1. Doradztwo prawne

  • Zapewniamy doradztwo prawne dotyczące zgodności z Dyrektywą NIS 2 oraz nową Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  • Nasz zespół adwokatów przygotowuje i weryfikuje wszystkie niezbędne dokumenty prawne.

 2. Szkolenia z zakresu prawa

  • Organizujemy szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników dotyczące obowiązków prawnych wynikających z nowych przepisów.

Cykliczne Szkolenia i Audyty:

 1. Szkolenia pracowników

  • Przeprowadzamy regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie ochrony danych.

 2. Szkolenia kadry menedżerskiej

  • Organizujemy szkolenia dla kadry menedżerskiej, które obejmują zarządzanie ryzykiem, reagowanie na incydenty oraz zgodność z przepisami.

 3. Cykliczne audyty bezpieczeństwa

  • Przeprowadzamy regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby ocenić skuteczność wdrożonych środków bezpieczeństwa i zgodność z przepisami.

Usługa Specjalisty ds. Cyberbezpieczeństwa:

 1. Outsourcing specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa

  • Oferujemy usługę outsourcingu specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w Państwa firmie.

  • Specjalista ten będzie dostępny na stałe, zapewniając wsparcie i doradztwo
   w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 2. Monitorowanie i raportowanie

  • Nasz specjalista będzie monitorować stan bezpieczeństwa, przeprowadzać regularne kontrole i raportować o wszelkich incydentach oraz działaniach naprawczych.

Dlaczego warto wybrać usługę?

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z wdrożeniem postanowień Dyrektywy NIS 2 oraz nowej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nasza oferta obejmuje pełne wsparcie techniczne, informatyczne i prawne, które zapewnia Państwa firmie zgodność z nowymi regulacjami oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji.

 

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

 • Doświadczenie i wiedza: Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży oraz aktualną wiedzę na temat najnowszych zagrożeń i technologii ochrony.
 • Indywidualne podejście: Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze rozwiązania do specyficznych potrzeb i wymagań Państwa firmy.
 • Skuteczność i niezawodność: Nasze usługi gwarantują skuteczną ochronę przed cyberzagrożeniami, co potwierdzają liczne pozytywne opinie naszych klientów.
 • Kompleksowość oferty: Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie wdrażania Dyrektywy NIS 2, od analizy ryzyka po szkolenia i audyty.

Korzyści dla Państwa firmy:

 • Zgodność z przepisami: Nasze usługi zapewniają pełną zgodność z wymogami Dyrektywy NIS 2 oraz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko kar i sankcji.
 • Zwiększone bezpieczeństwo: Dzięki naszym rozwiązaniom Państwa firma zyska zwiększoną ochronę przed cyberatakami, co przekłada się na stabilność operacyjną i reputację.
 • Spokój i pewność: Z naszym wsparciem mogą Państwo skupić się na prowadzeniu biznesu, mając pewność, że kwestie bezpieczeństwa są w rękach profesjonalistów.

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów naszej oferty i dostosowania jej do Państwa indywidualnych potrzeb. Razem możemy zapewnić, że Państwa firma będzie w pełni przygotowana na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i rozpocząć proces wdrażania dyrektywy NIS 2 w Twojej firmie.

TAGI

Dyrektywa NIS 2,Wdrożenie NIS 2,Zgodność z NIS 2,Usługi NIS 2,Bezpieczeństwo cybernetyczne,Krajowy system cyberbezpieczeństwa,Audyt NIS 2,Analiza ryzyka cybernetycznego,Ochrona przed cyberzagrożeniami,Systemy ochrony danych,Wdrożenie systemów IT,Usługi bezpieczeństwa IT,Cyberbezpieczeństwo,Doradztwo prawne NIS 2,Nadzór adwokata NIS 2,Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,Testy penetracyjne,Monitoring systemów IT,Audyt cyberbezpieczeństwa,Zgodność z regulacjami NIS 2,Zarządzanie ryzykiem IT,Dokumentacja NIS 2,Procedury bezpieczeństwa IT,Konsultacje NIS 2,Ochrona informacji,Usługi IT dla firm,Wdrożenie regulacji NIS 2,Ochrona przed atakami cybernetycznymi,Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa

Masz pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o utrzymaniu ciągłości działania IT?