Zdalne wsparcie

Świadczymy pomoc zdalną jako usługę informatyczną na odległość. Na żądanie klienta nawiązujemy połączenie zdalne. Usługa polega na udostępnieniu ekranu komputera. Klient w trakcie pomocy zdalnej widzi na ekranie wszystkie czynności wykonywane przez nas. Korzystamy z bezpiecznego i certyfikowanego oprogramowania do połączeń dla zdalnego wsparcia informatycznego Team Viewer (pobierz pakiet).