Infolinia 800 / 801 i 801 0

Jakie możliwości są do wyboru?

Klient ma do wyboru spośród kilku rodzajów infolinii, poprzez wybór numeru, konsument decyduje o tym, czy osoba dzwoniąca:

 • Nie ponosi opłaty za połączenie klient wybiera numer 800,

 • Płaci za każdą minutę połączenia numer 801.

W przypadku świadczonej przez JNS usługi Infolinii 800/801 istnieje możliwość aktywowania funkcji tzw. grania na czekanie.

Polega ona na tym, iż osoba dzwoniąca na infolinię, może usłyszeć dowolny komunikat (jeden poziom zapowiedzi głosowej np. z powitaniem i numerami wewnętrznymi), a właściciel ponosi tylko koszty połączenia, dopiero po połączeniu osoby dzwoniącej z kolejnym poziomem zapowiedzi (jeśli taki istnieje) lub numerem wewnętrznym (przy jednopoziomowej zapowiedzi).

Ta opcja pozwala zminimalizować koszta utrzymania infolinii, gdyż właściciel infolinii nie ponosi kosztów za wszystkie połączenia przychodzące na infolinię.

Cennik opłat infolinii

Numer zwykły

PLN79 /Msc

 • Zwykły numer ze wskaźnikiem 800/801
 • Udostępnienie numeru ze wskaźnikiem 800/801 - 49 PLN (netto)
 • Aktywizacja funkcji „granie na czekanie” (opcja) – 100 PLN (netto)
 • Aktywizacja scenariusza kierowania połączeń (opcja)* - 100 PLN (netto)
 • Opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,17 PLN (netto)
 • Opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,42 PLN (netto)

Numer złoty

PLN800 /Msc

 • Złoty numer ze wskaźnikiem 800/801
 • Udostępnienie numeru ze wskaźnikiem 800/801 - 49 PLN (netto)
 • Aktywizacja funkcji „granie na czekanie” (opcja) – 100 PLN (netto)
 • Aktywizacja scenariusza kierowania połączeń (opcja)* - 100 PLN (netto)
 • Opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,17 PLN (netto)
 • Opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,42 PLN (netto)

 Infolinia – opłaty instalacyjne

 • udostępnienie numeru ze wskaźnikiem 800/801 – 49 PLN (netto),
 • aktywizacja scenariusza kierowania połączeń (opcja)* - 100 PLN (netto),
 • aktywizacja funkcji „granie na czekanie” (opcja) – 100 PLN (netto),
 • udostępnienie numeru stacjonarnego podkładowego pod infolinię (opcja)** - 20 PLN (netto).

* Zamiast aktywacji scenariusza kierowania połączeń na Infolinii, można aktywować centralę wirtualną z funkcją menu głosowego IVR i innymi modułami np. pocztę głosową lub nagrywanie połączeń.

** Jeśli zamawiający nie posiada własnego numeru stacjonarnego.

Infolinia – opłaty abonamentowe

 • zwykły numer ze wskaźnikiem 800/801 – 79 PLN (netto),

 • srebrny numer ze wskaźnikiem 800/801 – 370 PLN (netto),

 • numer na specjalne życzenie ze wskaźnikiem 800/801 – 370 PLN (netto),

 • złoty numer ze wskaźnikiem 800/801 – 800 PLN (netto),

 • scenariusz kierowania połączeń (opcja)** - 240 PLN (netto),

 • numer stacjonarny podkładowy pod infolinię 800/801 (opcja)*** - 4,5 PLN (netto).

* Przy minimalnym ruchu przechodzącym na infolinię 800/801 powyżej 500 min/miesiąc cena abonamentu wynosi 44,50 PLN (netto).

** Jeśli zamiast scenariusza kierowania połączeń, została aktywowana centrala wirtualna z funkcją menu głosowego IVR, to abonament za centralę wynosi od 50 PLN/ miesiąc (netto).

*** Jeśli zamawiający nie posiada własnego numeru stacjonarnego.

Opłaty za połączenia do numeru ze wskaźnikiem 800

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,15 PLN (netto),

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,42 PLN (netto).

Opłaty za połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,15 PLN (netto),

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie zostało zrealizowane połączenie - 0,42 PLN (netto).

Opłaty za połączenia przekierowane z infolinii 800/801

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia na telefon stacjonarny – 0 PLN,

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia na telefon komórkowy (Orange, Plat, T – mobile, Plus) – 0,17 PLN (netto),

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia na telefon komórkowy w pozostałych sieciach – 0,25 PLN (netto).

Przykładowy kosztorys infolinii 800/801

 • udostępnienie numeru ze wskaźnikiem 800/801 – opłata jednorazowa – 49 PLN (netto),

 • opłata miesięczna za zwykły numer ze wskaźnikiem 800/801 – 79 PLN* (netto),

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakim czasie połączenie zostało zrealizowane – 0,15 PLN,

 • opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu na to, z jakiej strefy i w jakich godzinach zostało zrealizowane - 0,42 PLN (netto),

 • numer pokładowy – przekierowanie na telefon stacjonarny – 0 PLN.

*Przy minimalnym ruchu przychodzącym na infolinię 800/801 powyżej 500 minut w miesiącu cena abonamentu wynosi 44,50 zł netto.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Infolinii 800/801?