Utrzymanie ciągłości działania IT dla biznesu

Zachowanie ciągłości działania systemu IT to efektywniejsza praca oraz przede wszystkim bezpieczeństwo przetwarzanych jak i gromadzonych danych na serwerach. Zapewniamy wszechstronny zestaw usług niezbędnych do podtrzymania wydajności jak i sprawności systemu. 

Główne zadania po naszej stronie:

  • wdrożenie systemu monitoringu usług i sprzętu w utrzymywanej strukturze klienta,
  • zapewnienie wymaganych czasów reakcji na zdarzenia serwisowe,
  • utworzenie polityki ciągłości działania,
  • utworzenie polityki kopii zapasowych,
  • wdrożenie wymaganych procedur,
  • wdrożenie systemu kopii zapasowych na wymaganym poziomie,
  • zapewnienie infolinii serwisowej na potrzeby wsparcia technicznego utrzymania ciągłości działania struktury IT firmy.

Masz pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o utrzymaniu ciągłości działania IT?