Administracja serwerami

Czym jest administracja serwerów?

Usługa ta polega na zarządzaniu serwerami poprzez cykliczne czynności mające na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania, jak również interwencje w sytuacjach mogących mieć negatywny wpływ na system informatyczny.

W ramach usługi zapewniamy:

  • Monitoring działania serwerów

  • Reagowanie na zagrożenia zgłaszane przez system monitoringu serwerów

  • Zabezpieczenie przed atakami hakerskimi i DDOS

  • Cykliczne aktualizacje zabezpieczeń i usług

  • Rozbudowę sprzętową

  • Nadzór nad dostępem

Dlaczego warto wybrać usługę?

Wiemy, jak ważne jest utrzymanie ciągłości pracy serwerów. Zapewnij sobie spokój płynący ze świadomości, że opiekę nad serwerami Twojej firmy zlecasz profesjonalistom z długim doświadczeniem. Masz pewność, że będą one odpowiednio zabezpieczone, stale monitorowane i usprawniane. System wczesnego ostrzegania, na którym z powodzeniem pracują nasi administratorzy, pozwoli na precyzyjne wychwycenie ewentualnych sytuacji problemowych i podjęcie właściwych działań w celu usprawnienia funkcjonowania infrastruktury. To wszystko sprawia, że powierzenie nam opieki nad serwerami Twojej firmy to dobra decyzja.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie administracji serwerów? Kliknij tutaj