Czym jest rozwój oprogramowania?

Rozwojem oprogramowania nazywamy modyfikacje programu działającego na komputerze, która ma na celu przekształcenie jego parametrów użytkowych, systemowych oraz innych wyróżników.

Jakie są etapy działań?

  1. Przeprowadzenie dokładnej analizy działalności obecnego oprogramowania oraz ustalenie wraz z klientem konkretnych wytycznych i zmian, które mają zostać wykonane.

  2. Opracowanie projektu dla ustalonych wcześniej wymagań.

  3. Utworzenie kodu informatycznego przez Naszych programistów.

  4. Testowanie funkcjonalności kodu. W środowisku testowym dostęp do oprogramowania ma delegowana grupa z otoczenia klienta.

  5. Wdrożenie zmian w środkowisku produkcyjnym; całe otoczenie klienta ma wgląd działanie zmodyfikowanego oprogramowania.

  6. Nadzór nad działaniem aplikacji.

Dlaczego warto wybrać Naszą usługę?

Nasze działania są ściśle dopasowane do Twoich potrzeb oraz wymagań.

Jesteśmy elastyczni i w ramach usługi oferujemy wsparcie od jednorazowej interwencji do stałej opieki serwisowej w wymiarze 24/7.

Chcesz poznać przykładowe działania rozwoju oprogramowania?