Administratorem danych osobowych jest JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, (93-578 Łódź), NIP 725-189-13-94, nasze dane kontaktowe: e-mail: biuro@jns.pl, telefon: +48 42 209 27 01, fax: +48 42 209 27 02.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

Akceptuję
 • +48 42 209 27 01
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pn.-pt. 7-16

Aplikacja mobilna do naliczania opłat może być stosowana alternatywnie do taksometrów.

Zgodnie z art. 2 pkt 43) ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U.2021.450 z późn. zm.):

taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:

 1. taksometru albo
 2. aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087).

W związku z przywołanym wyżej art. 13b ustawy o transporcie drogowym stanowiącym o rozliczeniu opłaty za przewóz osób samochodem osobowym za pomocą aplikacji mobilnej wskazuje się iż:

 1. Rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2, może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach
  o podatku od towarów i usług.
 2. Aplikacja mobilna może działać przy udziale systemu teleinformatycznego. Wymiana danych pomiędzy aplikacją mobilną a systemem teleinformatycznym zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych.
 3. Aplikacja mobilna zapewnia rozliczalność operacji związanych z przewozem osób oraz integralność
  i bezpieczeństwo gromadzonych danych. W przypadku aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego zdanie pierwsze stosuje się.
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego,

2) sposób zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną oraz system teleinformatyczny

- mając na uwadze potrzebę prawidłowego naliczania opłat za przewóz osób oraz zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875)

Zgodnie z powyżej wskazanym Rozporządzeniem: 

 • §  2. Aplikacja mobilna oraz aplikacja mobilna działająca przy udziale systemu teleinformatycznego, zwana dalej "aplikacją", zapewniają:

1) przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji - funkcjonalność obliczania opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w oparciu o:

 1. wyliczanie orientacyjnej długości trasy przewozu przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej,
 2. następujące parametry charakteryzujące realizowany przewóz:

– planowany czas rozpoczęcia i zakończenia przewozu,

– przyznane klientowi ulgi i rabaty,

– strefy taryfowe i informacje o cenach i stawkach taryfowych maksymalnych - w przypadku przewozu taksówką;

2) klientowi - funkcjonalność:

 1. dostępu do informacji, o których mowa w pkt 1,
 2. dokonania opłaty za przewóz.
 • §  3. Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o:

1) uprawnieniach przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji i uprawnieniach kierowcy do realizacji przewozu;

2) numerze rejestracyjnym i numerze bocznym taksówki albo numerze rejestracyjnym pojazdu,
w przypadku pojazdów innych niż taksówki;

3) realizowanym przewozie w zakresie:

 1. przebytej w przewozie drogi,
 2. czasie rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
 3. oznaczenia "CENA UMOWNA",
 4. wartości ceny umownej za przewóz.
 • §  4. Aplikacja zapewnia możliwość udostępniania w postaci elektronicznej:

1) klientowi - informacji, o których mowa w § 3;

2) podmiotowi uprawnionemu do kontroli wykonywania transportu drogowego - informacji,
o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

Szukasz innowacyjnego systemu dla taxi z wirtualną kasą fiskalną oraz taksometrem w aplikacji?

Skontaktuj się z nami:

 • tel. 422092701
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzisiaj systemy ERP są rozpowszechnionym oprogramowaniem do zarządzania firmą. Jak zaczęła się historia ERP i jak wyglądał szlak do ich obecnej postaci?

ERP to system wspomagający planowanie zasobów produkcyjnych i zarządzanie różnymi procesami w przedsiębiorstwie. Pozwala opracować metody działań dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz zwiększyć efektywność pracy.

© 2024 JNS Sp. z o.o.