O nas

Firma JNS powstała w styczniu 2005 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoce wyspecjalizowane i niezawodne usługi informatyczne. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii uruchamiamy nowe usługi, stosując najnowsze rozwiązania technologiczne i elastyczną politykę. Pozwoliło to pozyskać zaufanie najbardziej wymagających klientów. Trzon naszej firmy stanowi zespół ambitnych specjalistów z branży IT, lubiących podejmować trudne wyzwania.

Strategia firmy

Dostarczamy usługi na najwyższym poziomie dbając o: wysoką jakość, niezawodność działania oraz kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo i pomoc techniczną. Strategia JNS ukierunkowana jest na obsługę korporacji, dużych i średnich firm oraz Urzędów Administracji Państwowej, w taki sposób, aby zapewnić konkurencyjną ofertę przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości.

Nasze atuty

Świadczymy usługi o wysokiej jakości i niezawodności. Nasza działalność opiera się na zastosowaniu najnowszych technologii i urządzeń, których parametry jakościowe oraz wydajność gwarantują wieloletnie i niezawodne działanie. Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie, z którego wynika szereg przygotowanych i sprawdzonych procedur postępowania. Nasze procedury wdrażane u klientów zapewniają stabilność i bezpieczeństwo, dając czas na skupienie się na rozwoju.

Jesteśmy dostawcą usług skoncentrowanym na najnowszych rozwiązaniach połączonych z doświadczeniem. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie IT naszym klientom, przez dostarczenie najwyszego poziomu wiedzy naszego zespołu wykwalifikowanych specjalistów.

Wiemy jak ważna w rozwoju biznesu jest komunikacja, dlatego słuchamy potrzeb naszych klientów, dając im w odpowidzi wymagane rozwiązania poparte planem wdrożenia.

Zaangażowanie firmy w realizację inwestycji rozpoczyna się już na etapie projektowania, a kończy się na przekazaniu użytkownikowi pełnego, sprawdzonego systemu.

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

 

 

JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 18, 93-548 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228071. NIP 725-189-13-94, Wysokość kapitału zakładowego: 125 000,00 PLN.