Wdrożenia systemów ERP

Gdzie zostały wdrożone systemy ERP?

Integracja z systemami sprzedażowymi

System pozwala na integrację z praktycznie wszystkimi platformami sprzedaży. Nasze serwisy umożliwiają wysyłanie i aktualizację oferty handlowej (cena, opis, asortyment, ilości) jako propozycja (oferta) placówki detalicznej.

Natomiast serwisy zwrotne uprawniają do rejestracji danych kontrahenta oraz jego zamówienia (również zmiany statusów płatności czy realizacji).

Konsolidacja z platformami aukcyjnymi
Integracja z systemami płatności elektronicznych
Konsolidacja z kurierami
Konsolidacja z bankami