Raporty elearning_moodle_raporty

Moodle udostępnia dokładne raporty zawierające wszystkie akcje studentów.

  • W sekcji administracyjnej, można wybrać sposób przeglądania aktywność studentów w kursie. Raporty można przeglądać wg kursu, osoby, daty lub czynności.

  • W raportach można zobaczyć jakie strony oglądali studenci, datę i czas ich otwarcia i adres IP z którego otwierano strony.

  • Raporty są użytecznym narzędziem umożliwiającym śledzenie aktywności studentów. Regularne analizowanie raportów może pomóc w ustaleniu kiedy studenci pracują
    z udostępnionym materiałem.

  • Raporty mogą również powiedzieć, które z udostępnionych materiałów studenci uważają za wartościowe.

 

Kopie zapasowe elearning_moodle_backup

Aby zabezpieczyć się przed utratą ustawień i materiałów należących do kursu, Moodle udostępnia narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Kopie zapasowe mogą być również używane do kopiowania treści pomiędzy kursami.

  • Kopie zapasowe wykonuje się w panelu Administracja.

  • Interfejs użytkownika pozwala na kopiowanie wszystkich lub wybranych narzędzi kursu a także wszystkich lub wybranych użytkowników.

  • Kopie zapasowe zapisywane są w plikach zip zawierających w nazwie nazwę kursu, datę i czas.

  • Po przywróceniu kursu z kopii zapasowej, wszystkie dane kursu są ponownie dostępne. Jeśli kopia zapasowa jest używana do kopiowania danych do nowego kursu, należy upewnić się, że daty rozpoczęcia kursu i terminy wszystkich zadań zostały uaktualnione.