Każdy kurs e-learningowy Moodle składa się z pewnej ilości informacji umieszczanych w platformie przez nauczyciela oraz przez studentów. Informacje te mogą mieć różną postać w zależności od modułu platformy, który został użyty.

Najczęściej w kursie nauczyciel stosuje kilka modułów, np. lekcja, forum, czat, quiz, zadanie. Moduły umożliwiają też systematyczne śledzenie postępów uczniów i ich ocenianie.

Dzięki temu, że platforma e-learningowa Moodle ma budowę modułową, w prosty sposób można dołączyć do niej własne, specjalizowane moduły.

 

Do najważniejszych modułów e-learningowych Moodle, które mogą być wykorzystany do zbudowania kursu dowolnego typu, należą:

 • Moduł Lekcji elearning_moodle_1lekcja

  Moduł ten umożliwia stworzenie podręcznika, w którym przejście do następnego rozdziału jest uzależnione od udzielonych przez studenta odpowiedzi w teście. W przypadku nie zaliczenia testu, można odesłać studenta do początku danego zagadnienia lub jego fragmentu. W ten sposób można nadzorować opanowywanie wiedzy przez studentów.

 • Moduł Zadanie  elearning_moodle_2zadanie

  Moduł zadanie zwykle wymaga od studentów przesłania za pośrednictwem platformy pliku
  z rozwiązaniem, do którego nauczyciel będzie miał dostęp. Może więc ocenić nadesłaną pracą. Oceny są wystawiane również za pomocą platformy, uczniowie mają więc natychmiastowy podgląd swoich wyników.

 • Moduł Warsztat  elearning_moodle_3warsztaty

  To forma aktywności angażująca wzajemną ocenę przez uczestników projektów, dokumentów, które uczestnicy dostarczają on-line. Nauczyciel dokonuje końcowej oceny oraz kontroluje czas i etapy pracy.

 • Moduł Aktualności  elearning_moodle_4aktualnosci

  To prosta tablica ogłoszeń, na której administrator może umieścić informacje bądź dowolną stronę w formie html z informacjami dla wszystkich użytkowników. Istnieje możliwość podłączenia dyskusji na wybrany temat.

 • Moduł Głosowanie  elearning_moodle_5glosowanie

  Moduł ten polega na zadaniu przez prowadzącego pytania wraz z szeregiem możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem itp.

 • Moduł Ankieta  elearning_moodle_6ankieta

  Wbudowano ankiety typu COLLES i ATTLS, w celu ułatwienia analizy grupy on-line. Dostępne są raporty z ankiety zawierające wiele wykresów. Dane można ściągnąć jako arkusz Excel albo plik tekstowy CVS.

  Interfejs ankiet zapobiega wysyłaniu ankiet nie do końca uzupełnionych. Studenci otrzymują informacje zwrotne, a ich wybory są porównywane z wyborami pozostałych uczestników kursu.

 • Moduł Quiz/Test elearning_moodle_7test

  Dzięki temu modułowi możliwe jest przeprowadzanie testów, które są automatycznie oceniane. Testy mogą mieć przypisane okno czasowe, poza którym nie są dostępne, a także w zależności od wyboru prowadzącego można podchodzić do nich wielokrotnie lub jednorazowo. Do pytań można załączać grafiki i kod HTML.

 • Moduł Forum elearning_moodle_8forum

  To możliwość dyskusji grupowanych w wątki, do asynchronicznej komunikacji w grupach lub dzielenia się wiedzą merytoryczną.

  Dostępne są różne typy forów, takie jak ?tylko dla nauczycieli?, ?nowości kursu?, ?otwarte dla wszystkich? i ?jeden wątek na każdego użytkownika?. Użytkownicy mogą zapisywać się na fora tak, że kopia każdego posta jest przesyłana do nich pocztą elektroniczną. Prowadzący może zablokować możliwość odpowiadania na posty, np. w celu utworzenia forum tylko z wiadomościami. Wątki dyskusji mogą być łatwo przenoszone między forami.

 • Moduł Czat elearning_moodle_9czat

  Pozwala na synchroniczną komunikację użytkowników.

 • Moduł Wybór  elearning_moodle_10wybor

  Może być użyty do przegłosowania czegoś albo zebrania informacji na dany temat od każdego studenta. Prowadzący otrzymuje intuicyjną tabelkę, pokazującą jakiego wyboru dokonał każdy ze studentów. Opcjonalnie można studentom pokazać aktualny wykres wyników głosowania.

 • Moduł Dziennik  elearning_moodle_11dziennik

  Moduł ten umożliwia uczestnikom kursu prezentację, zapisywanie i korygowanie pomysłów. Dzienniki są prywatne między prowadzącym a studentem. Każdy wpis do dziennika może być kierowany otwartym pytaniem. Dla danego dziennika cała grupa może zostać oceniona na jednej stronie jednego forum. Informacje zwrotne od prowadzącego są załączane do wpisów do dziennika, a pocztą są wysyłane zawiadomienia.

 • Moduł Zasoby  elearning_moodle_12zasoby

  To podstawowe narzędzie do dodawania treści do kursu oraz wyświetlania treści elektronicznych. Mogą to być teksty Word, Wiki, Rich Text, PDF, pliki PowerPoint, Flash, Wideo, pliki dźwiękowe, osadzony dźwięk MP3, pliki różnych formatów zewnętrznych, hiperłącza do sieci, odnośniki bibliograficzne lub katalogi plików.

 • Moduł Słownik pojęć  elearning_moodle_13slownik

  Moduł umożliwia stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwana lub przeglądane na wiele sposobów. Możliwe jest także automatyczne wygenerowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu.

 • Moduł Wiki elearning_moodle_14wikipedia

  Wiki jest platformą do grupowego tworzenia, zmieniania, poprawiania i aktualizowania dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej.