E-konsultacje elearning_moodle_konsultacje

Usługa umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wykładowcami,  bez konieczności opuszczania domu. Wdrożenie systemu wirtualnych dyżurów pozwala na racjonalizację czasu pracy nauczycieli oraz przyśpiesza proces obsługi studenta.

Dodatkowym urozmaiceniem jest możliwości prowadzenia VIDEOROZMÓW i zestawianie KONFERENCJI.

Podstawowe zalety e-konsutlacji:

 • Nowoczesny, wygodny i elastyczny sposób komunikacji, umożliwiający nawiązanie kontaktu z wykładowcą niezależnie od aktualnego miejsca pobytu.

 • Możliwość prowadzenia naukowych dysput między uczestnikami rozmowy.

 • Możliwość uczestnictwa (biernego lub czynnego) innych zainteresowanych w rozmowie.

 • Więcej czasu na refleksję, dzięki czemu wypowiedzi z reguły są bardziej wyważone niż podczas bezpośredniej rozmowy.

 • Brak presji związanej z bezpośrednim kontaktem.

 • Dzięki e-konsultacjom studenci uczą się poprawnej i skutecznej komunikacji na odległość (przydatnej dziś umiejętności na rynku pracy).

 • Studenci zyskują możliwość poszerzenia zdobytej wiedzy, nadrobienia braków z powodu ewentualnych nieobecności czy wyjaśnienia trudnych zagadnień.

 

Wykłady on-line elearning_moodle_wyklady

Istnieje możliwość wdrożenia na platformie Moodle systemu Wykładów on-line. Rozwiązanie to pozwala na przekazywanie w czasie rzeczywistym obrazu i dzwięku z odbywających się wykładów. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach za pośrednictwem platformy Moodle uruchomianej na ich komputerach.  Rozwiązanie to pozwala na niemal ograniczonym dostęp do zasobów edukacyjnych dla wyjątkowo licznej grupy docelowej.

 

elearning_moodle_wyklady_online

Rys. Transmisja video wykładu poprzez platformę Moodle
? od lewej: widok tablicy, widok prezentacji w komputerze wykładowcy.

 • Wykorzystanie kodeka H.264 przeznaczonego do transmisji video wysokiej rozdzielczości. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju kodowania obciążenie łącza podczas transmisji jest nawet 5-krotnie niższe niż w porównaniu do kodowania MJPEG. Daje to oczywiste korzyści dla infrastruktury sieciowej oraz zapisu na dyskach.

 • Automatyczne dostosowywanie się transmisji do parametrów łącza.

 • Student może śledzić przekaz na własnym komputerze, bez konieczności dojazdu do uczelni.

 • Brak fizycznych śladów (plików) odtwarzania video na komputerze studenta.

 • Możliwość realizacji telekonferencji i video konferencji.

 • Możliwość wprowadzenia autoryzacji wejścia użytkownika do systemu oraz zastosowania szyfrowanego przekazu wykładu.

 

Telefonia VoIP elearning_moodle_voip

Dzięki połączeniu Telefonii VoIP z platformą Moodle można uzyskać narzędzie do sprawnej komunikacji synchronicznej typu wykładowca ? student, student ? wykładowca oraz student ? student.

Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość prowadzeniabezpłatnych rozmów wewnętrznych.

 • Aby skorzystać z telefonii VoIP wystarczy posiadać konto na platformie Moodle
  i zainstalować bezpłatne oprogramowanie do rozmów telefonicznych zwane Softphone.

 • Każdemu studentowi i wykładowcy, który posiada konto Moodle, zostanie przypisany numer wewnętrzny.

 • W celu połączenia się z danym studentem lub wykładowcą wystarczy wybrać jego numer wewnętrzny z pomocą oprogramowania Softphone.

 

elearning_moodle_telefonia_voip

Rys. Dzięki rozbudowaniu podstawowej funkcjonalności Moodle o moduł Telefonii VoIP możliwe jest prowadzenie bezpłatnych rozmów typu wykładowca- student, student-student.