system-dla-drukarni-1

INTELIGENTNY SYSTEM OBSŁUGI ZLECEŃ DLA DRUKARNI (iPOS) umożliwia uproszczenie oraz usystematyzowanie komunikacji między drukarnią a jej klientami. System zapewnia obsługę kontaktu z klientem pod kątem przyjmowania zamówień oraz przekazywania informacji o stopniu ich realizacji. Klient ma możliwość monitorowania projektu oraz dodawania własnych sugestii. Dzięki temu projekt jest zawsze zgodny z życzeniem klienta.

Dostęp do oferowanego systemu odbywa się poprzez przejrzysty i przyjazny Panel WWW, który można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej. Każdy użytkownik systemu otrzymuje własne hasło dostępu.

 

I. Podstawowe funkcje Systemu Obsługi Zleceń dla Drukarni iPOS

System umożliwia:

  • składanie zleceń przez klienta drukarni.

  • śledzenie realizacji zlecenia drogą on-line.

  • przesłanie projektu graficznego klienta poprzez aplikację.

  • nanoszenie uwag bezpośrednio na projekcie poprzez graficzny interfejs aplikacji przez klienta i pracowników drukarni.

  • porządkowanie zleceń i gromadzenie ich w jednym miejscu.

  • sprawne zarządzanie zadaniami, dzięki możliwości integracji Systemu iPOS z systemem pracy grupowej klasy CRM - eGroupWare.

 

Pozostałe funkcje systemu:

  • klient ma wgląd do poprawek naniesionych na projekt, które może komentować, zaakceptować, odrzucić lub uzupełnić.

  • system tworzy pełną historię zmian przeprowadzonych w projekcie, przydatną w przypadku rozpatrywania ewentualnej reklamacji.

  • klient na każdym etapie realizacji projektu może być informowany o postępach prac nad zleceniem poprzez SMS, e-mail lub IVR (automatyczne komunikaty głosowe).

  • budowa modułowa systemu umożliwia dostosowanie go własnych potrzeb.

 
iPOS-system-dla-drukarni

Rys. System iPOS - schemat działania.

 

PODGLĄD SYSTEMU

system-drukarniSystem dla drukarni - pobierz ofertę