eGroupWare jest systemem PRACY GRUPOWEJ dostępnym przez Internet lub sieć firmową, stworzonym w oparciu o język PHP. Dzięki jego interfejsowi graficznemu jest prosty w obsłudze i prosty w konfiguracji. Można się z nim łączyć przez dowolną przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, IE, Opera itp.), klienta pracy grupowej (Outlook, Evolution, itd.), a także przez telefon lub tablet, przy wykorzystaniu protokołu do synchronizacji SyncML. eGroupWare posiada funkcje kalendarza grupowego, bazę kontaktów (którą można zintegrować z centralą telefoniczną PBX-IP0, klienta poczty, menadżera projektów, dziennika CRM i wiele innych przydatnych funkcji.

egroupware-logo

egroupware-logo-maleKorzyści wynikające z użytkowania systemu eGroupWare

Główną zaletą systemu jest jego nieoceniona pomoc w sprawnej koordynacji pracy zespołowej. Wybrane zalety systemu:

  • Integracja wielu niezbędnych modułów w jednym systemie,
  • Możliwość integracji z Centralą PBX-IP,
  • Mobilność użytkowników systemu,
  • Niskie koszty wdrożenia,
  • Możliwość synchronizacji wielu urządzeń z systemem eGroupWare,
  • Sprawna koordynacja czasu pracy i wydarzeń,
  • Duże możliwości rozbudowy systemu,
  • Szybki dostęp do określonych rozwiązań i informacji np. w Bazie Wiedzy,
  • Oszczędność czasu.

egroupware-system-crm
Rys. System eGroupWare - Kalendarz grupowy, widok dzienny.

 

egroupware-logo-maleFunkcjonalność systemu eGroupWare

Narzędzie to posiada szeroką funkcjonalność modułową. Najważniejsze moduły systemu to:

NAZWA MODUŁUOPIS
Poczta_eGroupWare_system_CRM Klient Poczty
eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM
Ten prosty moduł do obsługi poczty został zintegrowany z Książką Adresową, dzięki czemu min. za jednym razem można wysłać e-mail'a do grupy kontaktów. Możemy także definiować i zmieniać sygnatury oraz załączać pliki i nadawać odpowiednie priorytety wiadomościom.
Kalendarz_eGroupWare_system_CRM
Kalendarz Grupowy
eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM
Kalendarz grupowy jest jednym z najważniejszych elementów systemu eGroupWare. Za jego pomocą możemy planować wszystkie wydarzenia i zadania.
Użytkownik ma możliwość wyświetlania terminarz w czterech widokach: dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Spośród dostępnych widoków należy określić, który ma być domyślny. Nadchodzące wydarzenia można zapisywać w kalendarzu nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników systemu, np. zebrania firmowe, prezentacje, szkolenia itp. Dla każdego spotkania można określić przewidywany czas trwania, lokalizację lub ustawić powiadomienia o zbliżającym się czasie zdarzenia. Jeśli jakieś wydarzenie powtarza się regularnie, można wpisać je do terminarza z określeniem jego powtarzalności.
Kontakt_eGroupWare_system_CRM
Książka Adresowa
eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM
Moduł ten służy do przechowywania informacji o osobach i instytucjach, z którymi utrzymujemy kontakty. Oprócz podstawowych danych (imię, nazwisko, numery telefonu, nazwę firmy, dane adresowe firmy i prywatne itp.) można tu umieścić informacje o zajmowanym stanowisku służbowym czy dacie urodzin. Ponadto dla każdego kontaktu można wprowadzić krótki opis czy załączyć plik np. z ofertą lub umową. W ten sposób tworzona jest obszerna baza teleadresowa, zawierająca także historie kontaktów z daną osobą czy instytucją. Dany kontakt można przypisać do wcześniej zdefiniowanych kategorii, np. kontrahenci, dostawcy, pracownicy. Można również określić prawa dostępu grup użytkowników do określonych wpisów.

Istnieje możliwość integracji bazy teleadresowej z Centralą telefoniczną PBX-IP. Dzięki temu możliwe będzie wykonywanie połączeń bezpośrednio z Książki Adresowej typu Click-to-Dial bez konieczności ręcznego wpisywania numeru telefonu. Jest to bardzo wygodne i pozwala zaoszczędzić sporo czasu.
Dziennik_eGroupWare_system_CRM Dziennik Zdarzeń
eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM
Dzięki tej opcji możliwe jest zlecanie wykonania określonych zadań lub telefonów innym użytkownikom eGroupWare. Definiując zadanie/telefon należy określić termin jego wykonania, a następnie można śledzić postęp jego realizacji. Wygenerowane zlecenie można przypisać do istniejącego projektu lub połączyć z danym kontaktem z Książki Adresowej. W ten sposób w historii kontaktu będzie widoczne podłączone zadanie. W Dzienniku Zadań możliwe jest również generowanie notatek i definiowanie dla kogo mają być one widoczne.
Projekty_eGroupWare_system_CRM
Menadżer Projektów
eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM eGroupWare_System_CRM
W przypadku tego modułu użytkownicy eGroupWare mogą sprawnie planować i realizować projekty. Narzędzie to przydatne jest również w kontrolowaniu budżetu oraz opracowaniu strategii dalszych działań. Pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad projektami mają dostęp do bieżących informacji o wykonywanych przedsięwzięciach. Informacje te z pewnością będą przydatne w sprawnym planowaniu przyszłych projektów, dokładnym szacowaniu terminów oraz efektywnym dysponowaniu dostępnymi zasobami osobowymi i finansowymi.
Stosowanie Menadżera Projektów przyczynia się do znacznej oszczędność czasu potrzebnego na śledzenie i analizę postępów w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Zasoby_eGroupWare_system_crm Zasoby
egroupware_zasoby1 egroupware_zasoby2
Dzięki tej funkcji można sprawnie zarządzać współdzielonymi zasobami firmowymi takimi jak, np. samochody służbowe, sale konferencyjne itp. Każdy zdefiniowany w systemie zasób można zarezerwować na określony czas. Jeśli w tym samym czasie inny użytkownik będzie chciał skorzystać z zasobu, zostanie poinformowany, że w danym terminie nie jest to możliwe.
Pliki_eGroupWare_system_CRM Dostęp do Plików
egroupware_pliki
Każdy użytkownik może stworzyć własną bazę plików, do której w razie potrzeby będzie miał dostęp po zalogowaniu się do systemu.
Baza_wiedzy_eGroupWare_system_crm Baza Wiedzy
egroupware_baza_wiedzy
Każda istotna informacja, procedura, sposób działania można zanotować za pomocą tej opcji. Z biegiem czasu przyczyni się to do powstania obszernej bazy danych firmy, dzięki której w razie potrzeby w łatwy sposób można odnaleźć rozwiązanie na zaistniały problem.
Glosowania_eGroupWare_system_CRM
Głosowania
egroupware_glosowania1
Istnieje możliwość wygenerowania zapytania do wszystkich użytkowników systemu z podaniem odpowiedzi alternatywnych, w celu przeprowadzenia szybkiej ankiety na wybrany temat, np. można przeprowadzić głosowanie, jak często mają się odbywać narady nad projektem.
Zakladki_eGroupWare_system_CRM
Zakładki
egroupware_glosowania1
Opcja ta umożliwia zapisywanie linków do ulubionych stron wraz z opisem do nich, podobnie jak w przeglądarkach internetowych.
Wiadomosci_eGroupWare_system_CRM
Wiadomości
egroupware_wiadomosci1 egroupware_wiadomosci2
Dzięki temu modułowi można wygenerować wiadomość widoczną dla każdego użytkownika posiadającego dostęp do tej funkcji.
System_sledzenia_eGroupWare_system_CRM System śledzenia
eGroupWare_System_CRM
Zintegrowany z Menedżerem Projektów system śledzenia i raportowania błędów.
Narzedzie_tlumacza_eGroupWare_system_CRM Narzędzie Tłumacza
eGroupWare_System_CRM
Za pomocą tego modułu można na dowolny język przetłumaczyć elementy systemu eGroupWare.

egroupware-logo-maleDostęp do systemu eGroupWare

Dostęp do systemu odbywa się poprzez stronę internetową. Zatem, aby połączyć się z wdrożonym w firmie systemem wystarczy mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową, połączenie z siecią i założone konto użytkownika eGroupWare.

egroupware-logo-maleWersja Demo eGroupWare

Na stronie internetowej demo-egroupware.jns.pl mają Państwo możliwość przetestowania funkcjonalności systemu CRM. 

egroupware-logo-maleBezpieczeństwo

Wygląd interfejsu systemu można dostosowywać dla poszczególnych grup użytkowników. Istnieje możliwość wybrania aplikacji widocznych dla określonych grup pracowników. Można ograniczać prawa dostępu do całych gałęzi informacji lub do poszczególnych pozycji.

egroupware-logo-maleSzybka synchronizacja danych

Brak jednolitego standardu synchronizacji danych stanowi dla wielu użytkowników istotne ograniczenie. Dzięki eGroupWare możliwe jest przeprowadzanie synchronizacji z urządzeniami obsługującymi technologię SyncML, takich jak np. tablet, większość telefonów komórkowych itp. Wymiana danych może odbywać się dwukierunkowo(informacje są przesyłane pomiędzy klientem i serwerem) oraz jednokierunkowo (dane przesyłane są albo od klienta do serwera albo od serwera do klienta). eGroupWare umożliwia synchronizację listy zadań, notatek, numerów telefonów i wpisów do kalendarza.

 

 groupware-szkolenia-http-jnsSzkolenia z Systemu CRM eGroupware

 http jns System CRM Vtiger