Centrala telefoniczna VoIP - podstawowe oprogramowanie:

W ramach PODSTAWOWEGO MODUŁU dostępne są następujące funkcje:
 • Zawieszanie, przekierowanie i oczekiwanie połączeń.
 • Inteligentne routowanie połączeń pomiędzy różnymi urządzeniami i operatorami.
 • Automatyczne przełączanie rozmów na podstawie numeru osoby dzwoniącej.
 • Przekierowywanie rozmów na wybrany telefon (np. telefon sekretarki) w momencie nie odebrania połączenia.
 • Wykonywanie bezpłatnych połączeń po VoIP w obrębie centrali.
 • Możliwość ustawienia maksymalnego czasu połączeń wychodzących.
 • Automatyczna jednopoziomowa zapowiedź głosowa IVR, np. "Witamy w firmie JNS. Jeśli chcesz się połączyć z Działem marketingu wybierz ... " (UWAGA! Należy samodzielnie przygotować zapowiedzi - w formie mp3 lub wav, lub zakupić syntezator mowy dostępny w ofercie JNS.)
 • "Granie na czekanie" - możliwość ustawienia zamiast standardowego sygnału dodzwaniania odgrywana jest dowolna melodia.
 • Odgrywanie komunikatów o miejscu w kolejce dla połączeń oczekujących (dla 2 jednoczesnych kolejek).
 • Możliwość wyboru operatora telekomunikacyjnego.
 • DISA (Direct Inward System Access) - dzwonienie na numer abonenta wewnętrznego bez pośrednictwa telefonistki.
 • Poczta głosowa automatyczne nagrywanie rozmów po godzinach pracy z funkcją Voice to mail, czyli wysyłanie nagranych wiadomości na pocztę e-mail wraz z informacją o numerze osoby dzwoniącej i godziną połączenia.
 • Możliwość uruchomienia rozproszonego systemu telefonicznego, np. stworzenie wyniesionych stanowisk operatorskich (Telepracownik).
 • Centrala telefoniczna VoIP może być rozbudowana o kolejne moduły programowe.
 • Centrala telefoniczna VoiP może być rozbudowana pod względem linii zewnętrznych i węwnętrznych.
 • Możliwość wykonywania połączeń poprzez telefonię internetową (VoIP) bez dodatkowych abonamentów i konieczności wykupienia kolejnych linii telefonicznych.
 
Możliwe jest rozszerzenie funkcji podstawowej Centrali telefonicznej PBX-IP poprzez uruchomienie DODATKOWYCH MODUŁÓW PROGRAMOWYCH.
 
Centrala telefoniczna VoIP - Moduły dodatkowe:

 
 

Centrala telefoniczna VoIP - opis modułów: 

1. Moduł nagrywania i archiwizacji rozmów:

 • Nagrywanie rozmów przychodzących i wychodzących.
 • Archiwizacja nagranych rozmów.
 • Nagrywanie rozmów w telekonferencji.
 • Panel zarządzania nagranymi rozmowami (dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową - Rys. poniżej).
 • Wyszukiwarka nagrań: wyszukiwanie po nazwie, dacie wykonanego połączenia, numerze telefonu rozmówcy.
centrala_telefoniczna_voip_nagrania_rozmow_1 centrala_telefoniczna_voip_nagrania_rozmow_11

Podstawowa funkcjonalność modułu:

 • Centrala telefoniczna VoIP zapisuje pliki w formacie WAV do folderu na twardym dysku, który domyślnie dostępny jest poprzez Panel WWW.
 • Panel WWW zarządzania nagranymi rozmowami dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową.
 • Istnieją dwa sposoby odsłuchu rozmów:
  • pobranie pliku z nagraniem na dysk własnego komputera i odsłuchanie go dowolnym programem do odsłuchania plików muzycznych;
  • odsłuch poprzez Centralę po kliknięciu na wybrany plik z nagraniem, zadzwoni telefon przyporządkowany do użytkownika Centrali, który chce odsłuchać nagraną rozmowę.
 

2. Moduł komunikatów głosowych IVR:

 • Możliwość zdefiniowania wielopoziomowego menu głosowego, np. z informacją o numerach  wewnętrznych, aktualnych cennikach, opisach towarów, usługach, promocjach itp.;
 • Automatyczna obsługa połączeń przychodzących;
 • Gwarancja odebrania wszystkich połączeń przychodzących;
 • Zapowiedzi głosowe w różnych językach precyzyjnie kierujące klientów do odpowiednich działów firmy lub konsultantów;
 • Możliwość weryfikacji klienta na podstawie PINU lub numeru telefonu;
 • Możliwość połączenia się z operatorem w każdym momencie odsłuchiwania komunikatów głosowych;
 • Możliwość nagrania własnych zapowiedzi lub skorzystania z pomocy syntezatora mowy czy banków głosów;
 • Brak ograniczeń w długości komunikatów;
 • Możliwość odgrywania dowolnego dźwięku w momencie oczekiwania na połączenie;
 • Automatyczne powiadomienia, np. o urlopach pracowników.


Obszar zastosowań systemu:

 • pomoc techniczna i obsługa Klienta,
 • infolinia,
 • systemy rezerwacji i zamówień,
 • itp.


Sposoby wykorzystania systemu IVR:

 • Automatyczne udzielanie informacji handlowych i marketingowych;
 • Udzielanie informacji dotyczących płatności, zadłużenia itp.;
 • Automatyczna obsługa osób dzwoniących, w celu pozyskania informacji, np. infolinia prowadzona na rzecz klienta, który wymaga zebrania informacji np. o stanie liczników swoich abonentów;
 • Dostęp do wybranych informacji z bazy danych;
 • Dowolnie inne typy systemów telefonicznej obsługi klienta.
 

3. Moduł billingów i raportów wewnętrznych:

 • Szczegółowe billingi rozmów dla poszczególnych pracowników.
 • Dostęp do billingów poprzez Panel www.
 • Rejestracja wszystkich zdarzeń w celach statystycznych.
 • Graficzne statystyki wszystkich połączeń.
centrala_telefoniczna_voip_billing_polaczen_1
 

4. Panel operatorski:

 • Zarzadzanie wszystkimi połaczeniami za pomoca graficznego menu (Rys. poniżej).
 • Możliwość zestawiania połączeń za pomocą panelu graficznego.
 • Możliwość obserwowania na ekranie komputera aktualnych połączeń i czasu ich trwania.
 • Zestawianie telekonferencji (zarządzanie połączeniami) w firmie za pomocą graficznego menu.
centrala_telefoniczna_voip_panel_operatorski centrala_telefoniczna_voip_panel_operatorski_zaawansowany_1
 

5. Moduł eGroupWare:

A) Centrala telefoniczna VoIP może zostać zintegrowana z zaawansowanym narzędziem pracy grupowej - systemem CRM eGroupWare
B) Korzyści wynikające z integracji eGroupWare z Centralą PBX-IP:

 • Możliwość zestawiania połączenia telefonicznego poprzez kliknięcie na numer telefonu kontaktu w bazie adresowej systemu eGroupWare (bez ręcznego wybierania numeru),
 • Darmowe sprzężenie systemu eGroupWare z Centralą PBX-IP,
 • Mobilność użytkowników systemu,
 • Możliwość synchronizacji innych urządzeń z systemem eGroupWare,
 • Sprawna koordynacja czasu pracy i wydarzeń,
 • Duże możliwości rozbudowy systemu,
 • Szybki dostęp do określonych rozwiązań i informacji np. w Bazie Wiedzy,
 • Oszczędność czasu.
 

6. Moduł telekonferencji:

 • Możliwość wydzwaniania do konferencji z zewnątrz i wewnątrz firmy.
 • Zabezpieczenie konferencji PIN-em.
 • Możliwość podziału uczestników konferencji na Aktywnych i tzw. Słuchaczy.
 • System może automatycznie zestawiać konferencje o ustalonej porze.
 

7. System Fax to Mail (Fax2mail):

 • Możliwość posiadania wielu numerów faksowych z różnych stref numeracyjnych, bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Nie trzeba utrzymywać linii telefonicznych, np. w TP SA.
 • Wysyłanie faksów ze wskazanych komputerów pracowników w sieci informatycznej firmy.
 • Potwierdzenie na e-mail o wysłaniu faksu.
 • Automatyczne kolejkowanie wysyłanych faksów w razie niepowodzenia, czyli jeśli faksu nie uda się wysłać w danej chwili, system czeka na możliwość wysłania.
 • Automatyczne odbieranie faksów.
 • Możliwość otrzymywania faksów na wiele adresów e-mail.
 • Przesyłanie odebranych faksów do konkretnych użytkowników, np. do innego pracownika firmy, na wskazany adres e-mail.
 • Możliwość wydruku odebranych faksów na drukarce sieciowej.
 • Pełne archiwum wysyłanych i otrzymanych faksów.
 • Okresowa archiwizacja faksów w postaci jawnej lub zaszyfrowanej.
 • Współpraca Fax2mail z systemem archiwizacji firmy JNS.
 • Możliwość informowania użytkownika sms-em o nadejściu faksu (opcja).
 

8. Moduł TAPI-VoIP:

 • Ustandaryzowany moduł integracji Centrali PBX-IP z istniejącymi systemami firmowymi, np. z aplikacją Outlook (możliwość wykonania połączenia poprzez kliknięcie na numer w książce adresowej  Click to Dial).
 • Udostępnienie aplikacjom standardowej metody kierowania funkcjami telefonicznymi np. obsługa transmisji danych, faksów i dźwięku.
 • Obsługa wszystkich transmisji pomiędzy komputerem a siecią telefoniczną, w tym podstawowe funkcje, takie jak łączenie, odbieranie i rozłączanie połączeń telefonicznych.
 

9. Moduł integracji z innymi systemami:

 • Możliwość integracji Centrali PBX-IP z innymi systemami wewnętrznymi działającymi w firmie.
 • Możliwość wykorzystania interfejsu do napisania własnych modułów centrali lub graficznych nakładek.
 • Możliwość napisania aplikacji zarządzającej ruchem na centrali i sterującej jej pracą.
 • Główne możliwości:
  • zestawianie i transferowanie połączeń,
  • wyświetlanie statusu wszystkich połączeń,
  • zarządzanie nagrywaniem i kolejkami połączeń.
 

10. Moduł Skype for PBX:

 • Możliwość odbierania połączeń na centrali od użytkowników Skype.
 • Możliwość wykonywania połączeń do użytkowników usługi Skype.
centrala_telefoniczna_voip_Skype_for_pbx