Moduł Agenta działa w oparciu o Aplikację Agenta, która jest wyposażona w mechanizm autoryzacji. Każdy z Agentów loguje się do swojego profilu przy użyciu loginu i hasła.
 

call_center_agent  

Rys. Aplikacja Agenta.

call_center_agent2  

Rys. Okno rozmowy Aplikacji Agenta.

Aplikacja Agenta umożliwia:

 • Prowadzenie rozmów z Klientem w danej kampanii:
 • możliwość prowadzenia badań CATI;
 • w przypadku kampanii wychodzących Agent może ręcznie wprowadzać numer telefonu respondenta lub połączenia zostaną automatycznie zestawione przez system między Agentem i respondentem;
 • podczas realizacji kampanii wychodzących wywiad przebiega w ten sposób, że Agent czyta wyświetlane na ekranie monitora pytania i zaznacza odpowiedzi myszką lub wprowadza je z klawiatury.
 • Obsługa połączeń przychodzących, np. na Infolinię / Serwis:
 • przed odebraniem połączenia Agent zostaje poinformowany o wybranym przez Klienta temacie rozmowy, np. infolinia firmy JNS, temat: Informacje o płatnościach;
 • Agent ma możliwość wprowadzenia opisu rozmowy do historii kontaktów z Klientem.
 • Uzupełnianie danych i sporządzanie notatek;
 • Podgląd historii kontaktu z Klientem;
 • Kontrolowanie swojego czasu pracy możliwość włączenia Pauzy albo Przerwy;
 • Harmonogramowania rozmów przy wykorzystaniu kalendarza;
 • Wybór innego terminu rozmowy, jeśli respondent nie może rozmawiać w danej chwili. System zadba o wykonanie połączenia do respondenta w ustalonym czasie;
 • Podgląd własnych statystyk rozmów;
 • Blokowanie połączeń przychodzących z numerów niepożądanych dodawanie kontaktów niepożądanych do blacklist;
 • Dostęp do bazy wiedzy możliwość integracji z systemem CRM;
 • Możliwość przekierowywania rozmowy do innej osoby np. Managera lub na inną kampanię;
 • Możliwość przesłanie wiadomości do Supervisora Call Center.
 
call_center_supervisorSprawdź funkcjonalność Modułu Supervisor
call_center_administratorSprawdź funkcjonalność Modułu Administrator
call-center-modulySprawdź pozostałe Moduły dodatkowe systemu Call Center