1.  Wielopoziomowe Menu Głosowe IVR (Interactive Voice Response)

Wielopoziomowe Menu Głosowe IVR (Interactive Voice Response) - komunikaty głosowe informujące osoby dzwoniące o np. numerach wewnętrznych, aktualnych cennikach, opisach towarów, usługach, promocjach itp.

Moduł IVR jest jednym z głównych elementów systemu Inbound Call Center.

Podstawowe funkcje:

 • Automatyczna obsługa połączeń przychodzących;
 • Gwarancja odebrania wszystkich połączeń przychodzących;
 • Zapowiedzi głosowe w różnych językach precyzyjnie kierujące klientów do odpowiednich działów firmy lub konsultantów;
 • Możliwość weryfikacji klienta na podstawie PINU lub numeru telefonu;
 • Możliwość połączenia się z operatorem w każdym momencie odsłuchiwania komunikatów głosowych;
 • Możliwość nagrania własnych zapowiedzi lub skorzystania z pomocy syntezatora mowy;
 • Brak ograniczeń w długości komunikatów;
 • Możliwość odgrywania dowolnego dźwięku w momencie oczekiwania na połączenie;
 • Automatyczne powiadomienia, np. o urlopach pracowników.
 

Obszar zastosowań systemu:

 • pomoc techniczna i obsługa Klienta,
 • infolinia,
 • systemy rezerwacji i zamówień.
 

Sposoby wykorzystania systemu IVR:

 • Automatyczne udzielanie informacji handlowych i marketingowych;
 • Udzielanie informacji dotyczących płatności, zadłużenia itp.;
 • Automatyczna obsługa osób dzwoniących, w celu pozyskania informacji, np. infolinia prowadzona na rzecz klienta, który wymaga zebrania informacji np. o stanie liczników swoich abonentów.
 
 

2.  Nagrywanie wszystkich rozmów

Podstawowe funkcje:

 • Nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących w systemie Call Center;
 • Możliwość nagrywania jednocześnie rozmów z linii VoIP, analogowych (POTS), cyfrowych (ISDN) oraz traktów i łączy GSM;
 • Dostęp do nagranych rozmów poprzez Panel www;
 • Profile uprawnień dostępu do nagrań;
 • Możliwość wyszukiwania nagranych połączeń po dacie lub numerze telefonu;
 • Archiwizacja nagranych rozmów;
 • Automatyczne powiadamianie wiadomością e-mail o kończącym się miejscu na nagrania;
 • Różne tryby nagrywania połączeń:
  • nagrywanie wszystkich rozmów (w 100%),
  • nagrywanie tylko połączeń wychodzących,
  • nagrywanie tylko połączeń przychodzących,
  • nagrywanie według listy numerów lub na żądanie, np. poprzez wciśnięcie klawisza na telefonie.
 
 

3.  Podsłuch aktualnie wykonywanych rozmów

Podstawowe funkcje:

 • Możliwość podsłuchu aktualnie prowadzonych rozmów Agentów lub innych pracowników w systemie Call Center;
 • Nadzór pracy Agentów ? sprawdzanie ich kompetencji i prawidłowej obsługi klienta;
 • Możliwość przejęcia rozmowy przez Managera, jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w pracy Agenta;
 • Dzięki świadomości pracowników, że ich rozmowy mogą być monitorowane i oceniane w każdej chwili trwania rozmowy, wzrasta poziom obsługi klienta.
 
 

4.  Monitoring Centrali systemu Call Center

Podstawowe funkcje:

Monitorowanie pracy centrali Call Center pod względem wydajności i bezpieczeństwa;

 • Monitorowanie użycia zasobów systemowych i sprzętowych, np. informowanie o zasobach dyskowych;
 • Monitorowanie czynników środowiska;
 • Informowanie o problemach zaraz po ich wystąpieniu;
 • Przesłanie wiadomości na pager, SMS lub e-mail do Administratora systemu Call Center z informacją o problemie;
 • Generowanie raportów z danych przedziałów czasowych;
 • Prezentacja wyników w formie wykresów;
 • Możliwość zdefiniowania stopnia ostrzeżeń;
 • Możliwość zarządzania i monitoringu z linii poleceń lub poprzez Panel www.
 
 

5.  Rozliczanie czasu pracy Agenta Call Center

Możliwość eksportu do pliku rozliczenia czasu pracy Agenta.
 

Dostępne dane o Agencie Call Center:

 • Czas pracy wybranego Agenta z uwzględnieniem długości przerw i pauz.
 • Średni czas połączeń danego Agenta.
 • Maksymalny/minimalny czas połączeń danego Agenta.
 • Ilość wszystkich połączeń danego Agenta.
 • Liczba sesji Agenta dla danego czasu raportowego.
 • Średni czas trwania sesji Agenta.
 • Połączenia odebrane przez Agenta (informacja o numerze połączenia, średniego czasu trwania rozmowy, procentowy raport dla wszystkich połączeń).
 • Szczegółowe informacje o sesji Agenta.
 
 
6.  Raportowanie
 • Raporty czasu rzeczywistego
 • Raporty historyczne
 • Szczegółowe raporty dla połączeń
 • Informacje o Agentach i grupach ACD
 
Wygenerowane raporty można eksportować do pliku.

Podział dostępnych raportów:

 A) Raporty czasu rzeczywistego - analiza pracy Call Center w czasie rzeczywistym:

  DOSTĘPNE INFORMACJE
RAPORTY
CZASU
RZECZYWISTEGO
 • Numer połączenia przychodzącego.
 • Czas rozpoczęcia rozmów.
 • Czas oczekiwania połączenia na rozmowę z Agentem (aktualizowany w czasie rzeczywistym).
 • Czas rozmowy z Agentem (aktualizowany w czasie rzeczywistym).
 • Zalogowani Agenci.
 • Czas i szczegóły ostatnich logowań do systemu.
 • Możliwość zdefiniowania parametrów alarmów systemu Call Center, np. przy pozostaniu jednego Agenta w danej kolejce.
 • Liczba Agentów w kolejce.
 • Liczba wolnych / zajętych Agentów w kolejce.
 • Liczba połączeń czekająca na rozmowę z Agentem w danej kolejce.
 • Liczba odebranych połączeń przychodzących.
 • Liczba wykonywanych połączeń wychodzących.
 • Informacja o ostatnim połączeniu odebranym przez poszczególnych Agentów (czas i kolejka).
 • Generowanie raportów dla wybranych kolejek: połączenia odebrane, połączenia nieodebrane, średni czas oczekiwania na połączenie z agentem, średni czas rozmowy.
 • Generowanie raportów dla wybranych kolejek: rozłączone połączenia, połączenia nieodebrane, średni czas oczekiwania na połączenie z agentem, średni czas rozmowy.
 

 B) Raporty historyczne

Dane statystyczne dla wszystkich połączeń:

 • Wykaz numerów telefonów wszystkich rozmów.
 • Wykaz procentowy odebranych połączeń.
 • Wykaz procentowy nieodebranych połączeń.
 
A także:
RODZAJ DOSTĘPNE INFORMACJE
Połączenia odebrane
 • Numer połączenia.
 • Całkowita długość rozmowy z Agentem.
 • Średnia długość rozmowy z Agentem.
 • Średnia długości oczekiwania na połączenie z Agentem.
 • Minimalna/maksymalna długości rozmowy.
 • Minimalna/maksymalna długości oczekiwania na połączenie z Agentem.
 • Całkowity czas połączenia i czas zbiorczy oczekiwania na połączenie z Agentem.
 • Dostępni Agenci w kolejce.
 • Numer połączenia odebranego przez Agenta.
 • Powody rozłączenia połączeń.
 • Odebrane połączenia w kolejce.
 • Ilość odebranych połączeń z danego numeru.
Połączenia nieodebrane
 • Numer nieodebranego połączenia.
 • Średni czas przed rozłączeniem połączenia.
 • Minimalny/maksymalny czas przed rozłączeniem połączenia.
 • Całkowity czas zbiorczy przed rozłączeniem ze wszystkich połączeń przychodzących.
 • Średnia pozycja połączenia w kolejce oczekującej na rozmowę z Agentem w momencie rozłączenia.
 • Minimalna/maksymalna pozycja w kolejce oczekującej na rozmowę z Agentem w momencie rozłączenia.
 • Powody rozłączeń.
 • Nieodebrane połączenia w danej kolejce.
 • Możliwość sortowania po długościach nieodebranych połączeń.
 • Wyświetlenie nieodebranych połączeń z wyszczególnieniem numerów opcji, które zostały wybrane z menu IVR.
 • Wyświetlenie wszystkich szczegółów dotyczących nieodebranych połączeń.
Połączenia wychodzące
 • Całkowita ilość odebranych połączeń wychodzących.
 • Całkowita długość odebranych połączeń wychodzących.
 • Średni czas trwania połączeń wychodzących.
 • Minimalny/maksymalny czas trwania połączeń wychodzących.
 • Całkowita ilość nieodebranych połączeń wychodzących.
 
Szczegóły raportów dla połączeń:
RODZAJ DOSTĘPNE INFORMACJE
Wyświetlanie szczegółów połączeń odebranych
 • Data i czas.
 • ID połączenia przychodzącego.
 • Kolejka.
 • Czas oczekiwania na rozmowę z Agentem.
 • Czas trwania rozmowy z Agentem.
 • Powód rozłączenia.
 • Agent.
 • Numer próby przekazania połączenia do agenta w grupie ACD.
Wyświetlanie szczegółów połączeń nieodebranych
 • Data i czas.
 • ID połączenia przychodzącego.
 • Kolejka, która przechwyciła połączenie.
 • Powód rozłączenia.
 • Pozycja w kolejce oczekującej na rozmowę z Agentem w momencie rozłączenia.
 • Czas oczekiwania przed rozłączeniem.
 • Numer próby przekazania połączenia do agenta w grupie ACD.
 • Wciśnięty klawisz w opcjach menu IVR.
 
Informacje o Agentach i grupach ACD:
RODZAJ DOSTĘPNE INFORMACJE
Agenci dane raportowe
 • Ilość dostępnych Agentów dla danego czasu raportowego.
 • Całkowity czas pracy Agentów.
 • Maksymalny/minimalny czas trwania sesji Agenta.
 • Połączenia odebrane w grupie Agentów.
Obsługa grupy ACD automatyczny dystrybutor rozmów
 • Całkowity liczba wszystkich prób przekazania połączenia do Agenta.
 • Średnia ilość prób przekazania połączenia do Agenta dla odebranych połączeń.
 • Minimalna/maksymalna liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla odebranych połączeń.
 • Całkowita liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla odebranych połączeń.
 • Średnia liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla nieodebranych połączeń.
 • Minimalna/maksymalna liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla nieodebranych połączeń.
 • Całkowita liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla nieodebranych połączeń.