Administratorem danych osobowych jest JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, (93-578 Łódź), NIP 725-189-13-94, nasze dane kontaktowe: e-mail: biuro@jns.pl, telefon: +48 42 209 27 01, fax: +48 42 209 27 02.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

Akceptuję

JNS profesjonalne rozwiazania IT dla biznesu

centrale telefoniczne

audyt it i archiwizacja danych

opieka informatyczna, budowa sieci, łącza internetowe

Call Center moduły dodatkowe  

1.  Wielopoziomowe Menu Głosowe IVR (Interactive Voice Response)

Wielopoziomowe Menu Głosowe IVR (Interactive Voice Response) - komunikaty głosowe informujące osoby dzwoniące o np. numerach wewnętrznych, aktualnych cennikach, opisach towarów, usługach, promocjach itp.

Moduł IVR jest jednym z głównych elementów systemu Inbound Call Center.

Podstawowe funkcje:

 • Automatyczna obsługa połączeń przychodzących;
 • Gwarancja odebrania wszystkich połączeń przychodzących;
 • Zapowiedzi głosowe w różnych językach precyzyjnie kierujące klientów do odpowiednich działów firmy lub konsultantów;
 • Możliwość weryfikacji klienta na podstawie PINU lub numeru telefonu;
 • Możliwość połączenia się z operatorem w każdym momencie odsłuchiwania komunikatów głosowych;
 • Możliwość nagrania własnych zapowiedzi lub skorzystania z pomocy syntezatora mowy;
 • Brak ograniczeń w długości komunikatów;
 • Możliwość odgrywania dowolnego dźwięku w momencie oczekiwania na połączenie;
 • Automatyczne powiadomienia, np. o urlopach pracowników.

Obszar zastosowań systemu:

 • pomoc techniczna i obsługa Klienta,
 • infolinia,
 • systemy rezerwacji i zamówień.

Sposoby wykorzystania systemu IVR:

 • Automatyczne udzielanie informacji handlowych i marketingowych;
 • Udzielanie informacji dotyczących płatności, zadłużenia itp.;
 • Automatyczna obsługa osób dzwoniących, w celu pozyskania informacji, np. infolinia prowadzona na rzecz klienta, który wymaga zebrania informacji np. o stanie liczników swoich abonentów.
 

2.  Nagrywanie wszystkich rozmów

Podstawowe funkcje:

 • Nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących w systemie Call Center;
 • Możliwość nagrywania jednocześnie rozmów z linii VoIP, analogowych (POTS), cyfrowych (ISDN) oraz traktów i łączy GSM;
 • Dostęp do nagranych rozmów poprzez Panel www;
 • Profile uprawnień dostępu do nagrań;
 • Możliwość wyszukiwania nagranych połączeń po dacie lub numerze telefonu;
 • Archiwizacja nagranych rozmów;
 • Automatyczne powiadamianie wiadomością e-mail o kończącym się miejscu na nagrania;
 • Różne tryby nagrywania połączeń:
  • nagrywanie wszystkich rozmów (w 100%),
  • nagrywanie tylko połączeń wychodzących,
  • nagrywanie tylko połączeń przychodzących,
  • nagrywanie według listy numerów lub na żądanie, np. poprzez wciśnięcie klawisza na telefonie.
 

3.  Podsłuch aktualnie wykonywanych rozmów

Podstawowe funkcje:

 • Możliwość podsłuchu aktualnie prowadzonych rozmów Agentów lub innych pracowników w systemie Call Center;
 • Nadzór pracy Agentów ? sprawdzanie ich kompetencji i prawidłowej obsługi klienta;
 • Możliwość przejęcia rozmowy przez Managera, jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w pracy Agenta;
 • Dzięki świadomości pracowników, że ich rozmowy mogą być monitorowane i oceniane w każdej chwili trwania rozmowy, wzrasta poziom obsługi klienta.
 

4.  Monitoring Centrali systemu Call Center

Podstawowe funkcje:

Monitorowanie pracy centrali Call Center pod względem wydajności i bezpieczeństwa;

 • Monitorowanie użycia zasobów systemowych i sprzętowych, np. informowanie o zasobach dyskowych;
 • Monitorowanie czynników środowiska;
 • Informowanie o problemach zaraz po ich wystąpieniu;
 • Przesłanie wiadomości na pager, SMS lub e-mail do Administratora systemu Call Center z informacją o problemie;
 • Generowanie raportów z danych przedziałów czasowych;
 • Prezentacja wyników w formie wykresów;
 • Możliwość zdefiniowania stopnia ostrzeżeń;
 • Możliwość zarządzania i monitoringu z linii poleceń lub poprzez Panel www.
 

5.  Rozliczanie czasu pracy Agenta Call Center

Możliwość eksportu do pliku rozliczenia czasu pracy Agenta.

Dostępne dane o Agencie Call Center:

 • Czas pracy wybranego Agenta z uwzględnieniem długości przerw i pauz.
 • Średni czas połączeń danego Agenta.
 • Maksymalny/minimalny czas połączeń danego Agenta.
 • Ilość wszystkich połączeń danego Agenta.
 • Liczba sesji Agenta dla danego czasu raportowego.
 • Średni czas trwania sesji Agenta.
 • Połączenia odebrane przez Agenta (informacja o numerze połączenia, średniego czasu trwania rozmowy, procentowy raport dla wszystkich połączeń).
 • Szczegółowe informacje o sesji Agenta.
 
6.  Raportowanie
 • Raporty czasu rzeczywistego
 • Raporty historyczne
 • Szczegółowe raporty dla połączeń
 • Informacje o Agentach i grupach ACD
 • Wygenerowane raporty można eksportować do pliku.

  Podział dostępnych raportów:

   A) Raporty czasu rzeczywistego - analiza pracy Call Center w czasie rzeczywistym:

  DOSTĘPNE INFORMACJE
  RAPORTY
  CZASU
  RZECZYWISTEGO
  • Numer połączenia przychodzącego.
  • Czas rozpoczęcia rozmów.
  • Czas oczekiwania połączenia na rozmowę z Agentem (aktualizowany w czasie rzeczywistym).
  • Czas rozmowy z Agentem (aktualizowany w czasie rzeczywistym).
  • Zalogowani Agenci.
  • Czas i szczegóły ostatnich logowań do systemu.
  • Możliwość zdefiniowania parametrów alarmów systemu Call Center, np. przy pozostaniu jednego Agenta w danej kolejce.
  • Liczba Agentów w kolejce.
  • Liczba wolnych / zajętych Agentów w kolejce.
  • Liczba połączeń czekająca na rozmowę z Agentem w danej kolejce.
  • Liczba odebranych połączeń przychodzących.
  • Liczba wykonywanych połączeń wychodzących.
  • Informacja o ostatnim połączeniu odebranym przez poszczególnych Agentów (czas i kolejka).
  • Generowanie raportów dla wybranych kolejek: połączenia odebrane, połączenia nieodebrane, średni czas oczekiwania na połączenie z agentem, średni czas rozmowy.
  • Generowanie raportów dla wybranych kolejek: rozłączone połączenia, połączenia nieodebrane, średni czas oczekiwania na połączenie z agentem, średni czas rozmowy.

   B) Raporty historyczne

  Dane statystyczne dla wszystkich połączeń:

  • Wykaz numerów telefonów wszystkich rozmów.
  • Wykaz procentowy odebranych połączeń.
  • Wykaz procentowy nieodebranych połączeń.
  A także:
  RODZAJ DOSTĘPNE INFORMACJE
  Połączenia odebrane
  • Numer połączenia.
  • Całkowita długość rozmowy z Agentem.
  • Średnia długość rozmowy z Agentem.
  • Średnia długości oczekiwania na połączenie z Agentem.
  • Minimalna/maksymalna długości rozmowy.
  • Minimalna/maksymalna długości oczekiwania na połączenie z Agentem.
  • Całkowity czas połączenia i czas zbiorczy oczekiwania na połączenie z Agentem.
  • Dostępni Agenci w kolejce.
  • Numer połączenia odebranego przez Agenta.
  • Powody rozłączenia połączeń.
  • Odebrane połączenia w kolejce.
  • Ilość odebranych połączeń z danego numeru.
  Połączenia nieodebrane
  • Numer nieodebranego połączenia.
  • Średni czas przed rozłączeniem połączenia.
  • Minimalny/maksymalny czas przed rozłączeniem połączenia.
  • Całkowity czas zbiorczy przed rozłączeniem ze wszystkich połączeń przychodzących.
  • Średnia pozycja połączenia w kolejce oczekującej na rozmowę z Agentem w momencie rozłączenia.
  • Minimalna/maksymalna pozycja w kolejce oczekującej na rozmowę z Agentem w momencie rozłączenia.
  • Powody rozłączeń.
  • Nieodebrane połączenia w danej kolejce.
  • Możliwość sortowania po długościach nieodebranych połączeń.
  • Wyświetlenie nieodebranych połączeń z wyszczególnieniem numerów opcji, które zostały wybrane z menu IVR.
  • Wyświetlenie wszystkich szczegółów dotyczących nieodebranych połączeń.
  Połączenia wychodzące
  • Całkowita ilość odebranych połączeń wychodzących.
  • Całkowita długość odebranych połączeń wychodzących.
  • Średni czas trwania połączeń wychodzących.
  • Minimalny/maksymalny czas trwania połączeń wychodzących.
  • Całkowita ilość nieodebranych połączeń wychodzących.
  Szczegóły raportów dla połączeń:
  RODZAJ DOSTĘPNE INFORMACJE
  Wyświetlanie szczegółów połączeń odebranych
  • Data i czas.
  • ID połączenia przychodzącego.
  • Kolejka.
  • Czas oczekiwania na rozmowę z Agentem.
  • Czas trwania rozmowy z Agentem.
  • Powód rozłączenia.
  • Agent.
  • Numer próby przekazania połączenia do agenta w grupie ACD.
  Wyświetlanie szczegółów połączeń nieodebranych
  • Data i czas.
  • ID połączenia przychodzącego.
  • Kolejka, która przechwyciła połączenie.
  • Powód rozłączenia.
  • Pozycja w kolejce oczekującej na rozmowę z Agentem w momencie rozłączenia.
  • Czas oczekiwania przed rozłączeniem.
  • Numer próby przekazania połączenia do agenta w grupie ACD.
  • Wciśnięty klawisz w opcjach menu IVR.
  Informacje o Agentach i grupach ACD:
  RODZAJ DOSTĘPNE INFORMACJE
  Agenci dane raportowe
  • Ilość dostępnych Agentów dla danego czasu raportowego.
  • Całkowity czas pracy Agentów.
  • Maksymalny/minimalny czas trwania sesji Agenta.
  • Połączenia odebrane w grupie Agentów.
  Obsługa grupy ACD automatyczny dystrybutor rozmów
  • Całkowity liczba wszystkich prób przekazania połączenia do Agenta.
  • Średnia ilość prób przekazania połączenia do Agenta dla odebranych połączeń.
  • Minimalna/maksymalna liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla odebranych połączeń.
  • Całkowita liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla odebranych połączeń.
  • Średnia liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla nieodebranych połączeń.
  • Minimalna/maksymalna liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla nieodebranych połączeń.
  • Całkowita liczba prób przekazania połączenia do Agenta dla nieodebranych połączeń.
   
  < wróć
  Skontaktuj się z nami!