system_taxi_atos_operator Zarządzanie kursami przez operatora

 • Proste wprowadzanie zleceń do systemu z możliwością sprawdzenia ulicy i numeru.
 • Możliwość wpisania zlecenia terminowego wraz z czasem wyprzedzenia terminu.
 • Możliwość wprowadzenia do zlecenia warunków dodatkowych, ale spełniających określone w programie założeń (np. auto combi, przewóz zwierząt).
 • Możliwe jest na życzenie klienta umieszczenie w treści kursu opisu zakupów, który zostanie automatycznie przesyłany razem z treścią kursu (adresem) do taksówkarza.
 • Możliwe jest automatyczne pobranie treści ostatniego zlecenia (adresu lub treści zakupów) przez taksówkę bez angażowania centrali, np. w przypadku chwilowych problemów z łącznością radiową.
 • Możliwe jest automatyczne pobranie przez kierowcę informacji o sposobie dojazdu do adresu wskazanego w treści kursu.
 • Przy wydawaniu zlecenia system automatycznie wybiera taksówkę, która stoi najbliżej miejsca zlecenia i czeka najdłużej. Jednak możliwe jest ustawienie różnych kryteriów wydawania zleceń.
 • Przy wprowadzeniu zlecenia możliwe jest wskazanie konkretnej taksówki, która ma odbyć kurs (np. w przypadku taksówek bagażowych).
 • Możliwe jest wydanie dowolnego zlecenia z listy zleceń niezrealizowanych.
 • Wydanie kursu polega tylko na naciśnięciu pojedynczego klawisza, po którym tekst zlecenia jest przesłany drogą radiową do terminala taksówkarza, u którego pojawia się na jego ekranie i sygnalizuje dźwiękiem.
 • Na terminalu w taksówce pojawia się czas przyjęcia zlecenia lub w przypadku zlecenia terminowego termin realizacji.
 • Obsługa zleceń bezgotówkowych ze zwrotnym podaniem kwoty i nr rachunku przez taksówkę.
 • Obsługa SMS-ów między taksówkami (wewnętrzne komunikaty).
 

system_taxi_atos_oprogramowanie Oprogramowanie dla taksówek

 • Możliwość zarejestrowania się w centrali systemu z różnymi statusami: na postoju, wyjechał z postoju, w kursie, dojeżdża do rejonu, na przerwie, nie pracuje i inne.
 • Możliwość wyświetlenia stanu całego miasta.
 • Informacja o stanie wszystkich taksówek jest pamiętana we wszystkich terminalach w taksówkach.
 • Każda taksówka ma możliwość uzyskania z terminala dowolnej informacji o stanie taksówek w mieście, np. pozycja w kolejce, o ilość taksówek na innych postojach.
 • Operator może zapytać o stan taksówki - wyświetlany jest czas, miejsce postoju i ostatnie zlecenie kursu.
 • Po zleceniu możliwe jest zapisanie w bazie danych informacje o kwocie, karcie kredytowej lub numerze rachunku.
 • Taksówka ma możliwość zgłoszenia alarmu.
 • Możliwość wpisania i przesłania dowolnej wiadomości tekstowej bezpośrednio z taksówki do taksówki.
 

system_taxi_operator_oprogramowanie Oprogramowanie dla operatorów

 • Praca z programami systemu dostępna po podaniu nazwy operatora i hasła.
 • Wszystkie operacje wykonane przez operatora zostają zarejestrowane w bazie danych.
 • Możliwe jest śledzenie momentu rozpoczęcia i zakończenia zmiany przez danego użytkownika.
 • Istnieje możliwość nadania poszczególnym użytkownikom praw dostępu do modyfikacji wybranych danych.
 

system_taxi_atos_baza_danych Zarządzanie bazą klientów

 • W bazie klientów zapisywane są wszystkie adresy klientów, którzy podali nr telefonu.
 • Umożliwia to szybkie przyjmowania zleceń po podaniu numeru telefonu lub z identyfikacji telefonu przez centralę telefoniczną.
 • Możliwość wpisania kodów stałych klientów (hasło, hasło i numer lub sam numer).
 • Przyjęcie zlecenia dla stałego klienta polega tylko na wpisaniu kodu.
 

system_taxi_administracja  Administracja systemem

 • Zarządzanie systemem z poziomu specjalnego programu po podaniu hasła.
 • Możliwość odszukania każdego zlecenia kursu z przeszłości.
 • Możliwość archiwizacji starych zleceń kursów i przenoszenia ich na inny nośnik danych.
 • Możliwość dodawania i modyfikacji wszystkich stałych danych w bazie w trakcie pracy programu, takich jak: opisu taksówek, ulic, stałych klientów, operatorów, postojów i ich przyporządkowania do ulic.
 • Wszystkie zmienione dane są od razu aktualizowane na wszystkich stanowiskach.
 • System umożliwia wysłanie zakazu pracy do taksówki, która zostaje całkowicie wyłączona z systemu (np. w przypadku niepłacenia składek).
 

system_taxi_raporty Generowanie raportów i statystyk

 • Raport czasu pracy taksówek i raport ilości zleceń zrealizowanych przez taksówkę.
 • Raport ostatnich zdarzeń taksówki (zmiany stanu).
 • Raport czasu pracy operatorów, raport ilości przyjętych i wydanych zleceń przez operatorów.
 • Raport ilości zleceń dla najlepszych stałych klientów.
 • Podsumowanie ilości zleceń dla dowolnego stałego klienta.
 • Raport z połączeń telefonicznych (przyjętych, nieodebranych).
 • Możliwość przeprowadzania głosowań wewnętrznych i zamieszczenia wyników w raporcie.
 

system_taxi_wiadomosci Wiadomości

 • Możliwość wpisania i przesłania dowolnej wiadomości tekstowej dla kierowcy.
 • Możliwość wpisania wiadomości ogólnej - jednej dla wszystkich taksówek, nadawanej w regularnych odstępach czasu.
 • Wiadomości wysyłane tylko, gdy system wykryje aktywność taksówki.
 • Wszystkie wiadomości zapisane w bazie danych i dostępne dla kontroli - ważne szczególnie w przypadku wiadomości prywatnych które są niewidoczne dla wszystkich taksówek poza właściwą.
 • Możliwość tworzenia na poziomie centrali oraz zdalnego pobierania krótkich informacji ogólnych, jak np. dyżurów aptek, sklepów nocnych itd.
 
system_taxi_atos_proSystem Taxi ATOS PRO
system_taxi_atos_pro_funkcje_opcjonalneSystem Taxi ATOS PRO - funkcje opcjonalne