Automatyczne zamawianie taksówki za pomocą Menu Głosowego (IVR)

 • Menu Głosowe (IVR) jest systemem automatycznego przyjmowania zleceń z dynamicznie generowanymi komunikatami głosowymi. Aby klient mógł złożyć zamówienie za pomocą tego systemu, musi wcześniej założyć konto na stronie www lub połączyć się z operatorem i przejść rejestrację.
 • Dzięki IVR klient po nawiązaniu połączenia telefonicznego w szybki i prosty sposób może zamówić taksówkę, nawet w kilka sekund, zatwierdzając kolejne wybory za pomocą klawiatury numerycznej swojego telefonu.
 • Istnieje możliwość edycji i definiowania zapowiedzi głosowych według potrzeb firmy taksówkowej.
system_taxi_atos_pro_ivr_schema
 

Automatyczne zamawianie taksówki za pomocą Strony internetowej

 • Aby uzyskać dostęp do zamówień internetowych oraz IVR, klient powinien założyć własne konto na stronie www (wypełnić formularz rejestracyjny) lub skontaktować się z operatorem.
 • Po zalogowaniu się do swojego konta, klient ma możliwość:
  1. edytowania danych teleadresowych - w systemie można zdefiniować maksymalnie 2 numery telefonu i do każdego z nich przypisać kilka różnych adresów, na które będą przyjeżdżały taksówki. W każdej chwili można edytować wcześniej zdefiniowane adresy, a w momencie składania zamówienia wystarczy wybrać jeden docelowy.
  2. zamówienia taksówki przez stronę www - wystarczy wybrać adres, pod który ma przyjechać taksówka.
  3. śledzenia etapów realizacji własnych zleceń - widoczny jest czas oczekiwania na taksówkę oraz następujące statusy zamówienia: nowe, przyjęte lub anulowane/odrzucone.
  4. składania własnych opinii i uwag lub reklamacji na odbyty kurs taksówką.
system_taxi_zamowienie_przez_strone_www
 

Zarządzanie wieloma lokalizacjami

 • Możliwość rozdzielania połączeń pomiędzy oddziałami firmy w różnych miastach.
 • Możliwość tworzenia bazy danych klientów z przypisaniem ich do określonej lokalizacji. System kojarzy klienta z adresem.
 • Możliwość automatycznego przekazywania połączeń do taksówek będących w konkretnej lokalizacji od klientów z bazy danych.
 

Zamawianie taksówek poprzez SMS i kampanie SMS do klientów

 • Klient ma możliwość zamówienia taksówki poprzez wysłanie wiadomości SMS.
 • Administrator systemu ma możliwość przesłania do jednego klienta lub grupy klientów wiadomości SMS, np. z wiadomością o promocji, lub jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
 
system_taxi_atos_proSystem Taxi ATOS PRO
system_taxi_atos_pro_funkcje_podstawoweSystem Taxi ATOS PRO - funkcje podstawowe