1. OPŁATY ZA OPCJE PODSTAWOWE CENTRALI WIRTUALNEJ JNS

OPIS MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA
(PLN netto)
UWAGI
Konfiguracja Centrali wirtualnej PBX-IP Ustalenia indywidualne Opłata jednorazowa
Utrzymanie Centrali wirtualnej PBX-IP (Pojemność dyskowa Centrali wirtualnej: 100 MB) 50 zł Abonament miesięczny
Uruchomienie numeru Infolinii JNS na Centrali wirtualnej 0 zł Opłata jednorazowa
Konfiguracja usługi: Automatyczne przekierowanie połączeń przychodzących z numeru Infolinii na numery Zamawiającego – konfiguracja dla 10 numerów 0 zł

Opłata jednorazowa

Koszt skonfigurowania przekierowania dla 1 dodatkowego numeru – 5 zł netto (opłata jednorazowa).


2. OPŁATY ZA OPCJE DODATKOWE CENTRALI WIRTUALNEJ JNS   

OPIS MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA
(PLN netto)
UWAGI
Moduł komunikatów głosowych IVR - Konfiguracja 1 poziomu IVR do 5 ścieżek 50 zł   Opłata jednorazowa
Przygotowanie 1 zapowiedzi głosowej do IVR do 100 znaków* 19 zł   Opłata jednorazowa
Dostęp do nagrań rozmów poprzez FTP 5 zł   Abonament miesięczny
Dostęp do nagrań rozmów poprzez Panel www i konfiguracji centrali 30 zł  Abonament miesięczny 
Automatyczne powiadomienia w formie informacji SMS o zajętości powierzchni dyskowej Centrali wirtualnej 10 zł  Abonament miesięczny 
Zwiększenie pojemności dyskowej hostingowej Centrali telefonicznej o 100 MB 10 zł  Abonament miesięczny
Konfiguracja bezpiecznego kanału do połączeń do centrali telefonicznej - VPN  200 zł Opłata jednorazowa

*Nagrania do IVR mogą być dostarczone przez Zamawiającego lub zostaną nagrane przez firmę JNS.

 Wszystkie ceny podane na niniejszej stronie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

 

pdf-jns Centrala wirtualna - oferta do pobrania