Wideokonferencje jest to rodzaj interaktywnej komunikacji multimedialnej, przeprowadzanej najczęściej przy użyciu komputerów. Komputery te, przesyłają w czasie rzeczywistym dźwięk i obraz pomiędzy dwoma, oddalonymi geograficznie pozycjami. Wideokonferencje to doskonałe rozwiązanie dla biznesu, za pomocą którego możliwa jest rozmowa pomiędzy partnerami biznesowymi i pracownikami z różnych zakątków świata, bez odchodzenia od biurka. TrueConf-wideokonferencje

Wideokonferencje - rodzaje

Wideokonferencje "teleobecność"- najbardziej zbliżona do osobistego spotkania, stworzenie sali do tego przeznaczonej, umożliwia przeprowadzenie rozmowy z użyciem kilku monitorów, co pozwoli widzieć rozmówców w naturalnej wielkości monitora. Spotkanie wideokonferencyjnie "teleobecność" to doskonałe rozwiązanie dla biznesu.

Wideokonferencje grupowe - wymaga wbudowania wideoterminali w sali konferencyjnej/konferencyjnych. Wideoterminale będa podłączone do jednego lub dwóch telewizorów/projektorów. Na jednym ekranie będzie możliwość oglądania uczestników telekonferencji, a na drugim wyświetlana będzie omawiana prezentacja. W opcji jednomonitorowej, zarówno uczestnicy, jak i prezentacja będą wyświetlane na jednym monitorze.

Wideokonferencje personalne - wideokonferencja przeprowadzana z poziomu komputera osobistego lub urządzenia mobilnego typu: smartfon czy tablet. Po instalacji wideokonferencyjnej aplikacji, rozmowa możliwa jest już po kilku sekundach.

Wideokonferencje - korzyści

  • brak podróży służbowych, 
  • redukcja kosztów firmowych związanych z delegacjami,
  • zwiększona dostępność czasowa,
  • wzrost efektywności pracy,
  • ulepszona organizacja czasu pracy,
  • wzrost i usprawnienie decyzyjności, poprzez częstsze konsultacje wideokonferencyjne
  • stały kontakt,
  • elastyczność w zarządzaniu archiwum i rozmową w czasie rzeczywistym,
  • wideotransmisje dla nieobecnych pracowników,
  • możliwość prowadzenia bazy wiedzy specjalistów, konsultantów.

 

Jeśli chcesz poprawić wydajność i efektywność pracy...

Jeśli chcesz sprawić, aby kontakty między pracownikami i partnerami biznesowymi, był łatwiejszy...

Skorzystaj z rozwiązania proponowanego przez naszą firmę i skontaktuj się z nami!

http jns System wideokonferencji TrueConf

http jns System wideokonferencji TrueConf - Oferta