Dziś już nikt nie wyobraża sobie życia bez komputera czy Internetu. Pomagają one w pracy, rozrywce, ale są również skutecznym narzędziem ułatwiającym naukę. Jedną  z możliwości wykorzystania Internetu i komputera do nauki jest kształcenie na odległość przy użyciu platform e-learningowych. E-learning daje ogromne możliwości nauki z dowolnego miejsca na świecie, pozwala na szkolenie nieograniczonej liczby osób i pozwala na oszczędzanie czasu. 

 e-learning

Co to jest e-learning?

E-learning jest najnowocześniejszą formą kształcenia na odległość. Stanowi on nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. E-learning pozwala na zdobywanie wiedzy, ukończenia szkoły kursów, szkoleń czy certyfikatów bez konieczności wychodzenia z domu.  Do uczestnictwa w nauczaniu na odległość wystarczy jedynie posiadanie komputera z dostępem do Internetu. E-learning może być zarówno uzupełnieniem tradycyjnego procesu nauczania, jak i stanowić samodzielny sposób kształcenia.  

Co ważne i należy podkreślić, że e-learning i kształcenie przez Internet nie są pojęciami tożsamymi. E-learning to pojęcie o szerszym zakresie i można nim określić wszelkie formy kształcenia na odległość, które realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii elektronicznych. Z kolei kształcenie przez Internet stanowi tylko jeden z rodzajów e-learningu. 

 

Rodzaje e-larningu  

E-learning można podzielić na cztery rodzaje:

 1. samokształcenie - odbywa się ono bez jakiejkolwiek interakcji na linii student - nauczyciel,
 2. e-learning synchroniczny - w jednym czasie spotykają się na platformie e-learningowej wszyscy nauczyciele i uczniowie. Są oni połączeni przez system audio/video. Nauczanie odbywa się w czasie rzeczywistym, co pozwala na prowadzenie pracy w grupie, przeprowadzenie dyskusji czy bezpośrednie monitorowanie pracy studentów,
 3. e-learning asynchroniczny - Stanowi on najbardziej popularną formę e-learningu. Nie występuje tutaj jednoczesna obecność studentów i nauczycieli na platformie. Kontakt pomiędzy studentem a nauczycielem ma charakter pośredni i odbywa się z wykorzystaniem forów dyskusyjnych czy poczty e-mail.  
 4. blended learning  (nauczanie mieszane) - zintegrowana forma kształcenia, która obejmuje połączenie tradycyjnych metod nauczania i metod zdalnych.

 

E-learning - zalety 

 • oszczędność czasu,
 • oczczędność kosztów,
 • możliwość nauki w dowolnym czasie, 
 • samodzielne decydowanie o tempie przyswajania wiedzy,
 • samodzielny wybór formatu dostarczenia wiedzy,
 • lepsze dopasowanie do potrzeb,
 • większe urozmaicenie nauki.

 

Z e-learningu coraz częściej korzystają również firmy. Dla biznesu e-learning stanowi bardzo korzystne rozwiązanie. Wśród korzyści dla firmy wymienić można:

 • jednolity przekaz,
 • brak ograniczeń co do ilości uczestników szkolenia,
 • łatwy i szybki monitoring efektów szkolenia,
 • brak dezorganizacji czasu, 
 • oszczędność czasu - pracownicy nie muszą tracić czasu na dojazdy na miejsce szkolenia,
 • mniejsze koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniu.

Na rynku istnieje duży wybór różnego rodzaju platform e-learningowych. Wśród nich dostępna jest platforma Moodle, którą posiadamy w swojej ofercie. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

http jns System e-learningowy Moodle