Każdy człowiek posiada tożsamość. Stanowi ona zbiór cech wyróżniających nas spośród innych ludzi. Tożsamość pozwala na określenie kim się jest i co ma dla nas znaczenie. Składają się na nią cechy wyglądu, charakteru, zachowanie czy upodobania. Z tożsamością nieodłącznie związane są również nasze dane osobowe. W świecie internetu i mediów społecznościowych nasze dane są coraz bardziej zagrożone. Powinniśmy zwracać na nie szczególną uwagę również podczas wizyt w banku czy telefonicznych rozmów. Audyt-danych-osobowych 

Dane osobowe 

Dane osobowe to informacje, które składają się na identyfikację osoby. Wśród tych danych możemy wymienić m. in.: 

  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania i zamieszkania,
  • data i miejsce urodzenia,
  • wykształcenie,
  • informacje o wyglądzie.

Pozwalają one bez większego wysiłku zidentyfikować daną osobę. Dane osobowe zbiera się i przechowuje w wielu bazach. Każdy ma prawo wiedzieć w jakich bazach przechowywane są jego dane osobowe i w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych. 

 

Ochrona danych osobowych i kradzież tożsamości 

Nasze społeczeństwo nie jest w pełni świadome zagrożeń wynikających z ujawniania swoich danych osobowych w publicznych miejscach, na portalach internetowych, czy noszenia numeru PIN do karty kredytowej obok niej. Niebezpieczne okazuje się również noszenie przy sobie wszystkich dokumentów osobistych, co w przypadku utraty portfela lub torebki może skutkować utratą wszystkich danych. Ważne jest również dbanie o dokumenty, które nie są już nam potrzebne. Absolutnie niedopuszczalne jest wyrzucanie ich w całości do ogólnodostępnych śmietników. Koniecznie należy je najpierw zniszczyć, by uniemożliwić odczytanie z nich jakichkolwiek danych. Na kradzież tożsamości narażony jest każdy z nas. Jest to zjawisko podszywania się i celowego używania czyichś danych osobowych. Głównym celem takiego procederu jest  osiągnięcie korzyści majątkowej. 

 

Kampanie edukacyjne

Październik 2013 roku został ogłoszony miesiącem ochrony tożsamości. Już po raz piaty została zorganizowana również kampania edukacyjna "Nie daj się okraść, chroń swoja tożsamość". Należy pamiętać, że brak dbałości o dane osobowe może prowadzić do wielu niepożądanych skutków. Warto więc przestrzegać kilku podstawowych zasad, które pozwolą na zwiększenie ochrony naszych danych osobowych i naszej tożsamości. 

 

O ochronę danych osobowych powinien dbać każdy człowiek. Również firmy, które przechowują i wykorzystują nasze dane osobowe powinny stosować najlepsze rodzaje zabezpieczeń, a w przypadku podejrzeń niedostatecznej ochrony przeprowadzić audyt bezpieczeństwa danych osobowych. Pozwala on kompletne sprawdzenie aplikacji i systemów informatycznych, które przetwarzają dane. Raport poaudytowy daje  informacje gdzie i jakiego rodzaju problemy występują.

 

Poznaj nasze rozwiązanie:

http jnsAudyt bezpieczeństwa danych osobowych