Audyt bezpieczeństwa danych osobowych

Czym jest audyt bezpieczeństwa danych osobowych?

Audyt zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Jakie są etapy audytu bezpieczeństwa danych?

Etap 1

Diagnoza wstępna

Etap 1

Etap 2

Inwentaryzacja zbiorów danych

Etap 3

Określenie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe

Etap 3

Etap 4

Sprawdzenie całokształtu dokumentacji pod kątem uwarunkowań prawnych

Etap 5

Sprawdzenie aplikacji i systemów aplikacji i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

Etap 5

Etap 6

Preparacja raportu końcowego

Dlaczego warto wybrać audyt bezpieczeństwa danych?

Audyt uświadamia Nam, w jakim stopniu dane przetwarzane w firmie są zabezpieczone.Pod kątem przepisów m.in. ocenia przyjętą politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz weryfikuje zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.