Administratorem danych osobowych jest JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, (93-578 Łódź), NIP 725-189-13-94, nasze dane kontaktowe: e-mail: biuro@jns.pl, telefon: +48 42 209 27 01, fax: +48 42 209 27 02.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

Akceptuję

JNS profesjonalne rozwiazania IT dla biznesu

centrale telefoniczne

audyt it i archiwizacja danych

opieka informatyczna, budowa sieci, łącza internetowe

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych  

Audyt zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Etapy audytu bezpieczeństwa danych osobowych: 

ETAP I - DIAGNOZA WSTĘPNA ETAP II - INWENTARYZACJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH:

  • analiza zasad gromadzenia i uaktualniania danych.

 

Ochrona_danych_osobowych

ETAP III - OKREŚLENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE:

  • weryfikacja wypełnienie wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ? Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
  • ocena zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych;
  • sprawdzenie poprawności zarządzania systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe;
  • analiza poprawności działania systemów przetwarzania danych osobowych;
  • ocena procedur udostępniania danych osobowych.

 

ETAP IV - SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI POD KĄTEM PRZEPISÓW:

  • sprawdzanie przyjętej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  • ocena zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
  • sprawdzenie działań związanych z polityka szkoleń i dopuszczenia osób do danych osobowych ocena poprawności wypełnienia wniosków do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub ich aktualizacja;
  • weryfikacja wypełnienia obowiązku informacyjnego ? poprawności klauzul informacyjnych i oświadczeń na formularzach do zbierania danych osobowych.

 

ETAP V - SPRAWDZENIE APLIKACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE

 

ETAP VI - PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO

 

 
< wróć
Skontaktuj się z nami!