Systemy wideokonferencyjne TrueConf chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów, wprowadziło aż cztery tryby prowadzenia rozmów. Każda opcja jest dopasowana do indywidualnych potrzeb.

Rozmowa wideo typu punkt - punkt to wideokonferencja między dwoma użytkownikami w czasie rzeczywistym. Podczas rozmowy użytkownicy słyszą i widzą się, przebywając w innych położeniach geograficznych. Ponadto możliwa jest wymiana plików, wiadomości, współpraca z dokumentami czy użycie tablicy. Wysoka jakość obrazu (do formatu HD - 720 p). TrueConf-punkt-punkt
Wideokonferencje grupowe (do 16 uczestników) łączące większą ilość użytkowników, aż do 16 osób. Użytkownicy wzajemnie się słyszą i widzą. Podczas tej wideokonferencji możliwe jest używanie funkcji pokazu slajdów i podglądu zdalenego pulpitu. Każdy uczestnik ma możliwość dopasowania widoku wideo do swoich potrzeb. TrueConf-wideokonferencje-grupowe
Wykłady wideo (do 16 uczestników) - rodzaj wideokonferencji posiadający tryb asymetryczny, który umożliwia prowadzenie wideo wykładu, aż do 16 słuchaczy, w taki sposób aby każdy słyszał i widział wykładowcę. Wykładowca słyszy i widzi każdego słuchacza i jest jednocześnie moderatorem. Wideo wykład umożliwia wykorzystanie szerokiej palety narzędzi współpracy. TrueConf-wideo-wykady
Wirtualne spotkania (do 250 uczestników) - asymetryczny tryb wideokonferencji, podczas którego maksymalnie 250 użytkowników może słyszeć do 4 wykładowców. Zaletą jest możliwość brania aktywnego udziału w wideokonferencji po zgłoszeniu chęci. Możliwe wysyłanie wiadomości i używanie narzędzii współpracy. TrueConf-wirtualne-spotkania

 

http jns Systemy wideokonferencji TrueConf - Oferta

http jns Systemy wideokonferencji TrueConf - Narzędzia współpracy