System S4H charakteryzuje się dużą funkcjonalnością oraz elastycznością. Modułowa budowa pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Klienta. Dwa podstawowe moduły Systemu to S4H POS i S4H Chef. System można dowolni rozbudowywać poprzez korzystanie z dodatkowych modułów. 

 

Moduł S4H POS

Aplikacja ta została stworzona z myślą o obsłudze sprzedaży zleceń kelnerskiej dokonywanych bezpośrednio w lokalu. Wdrożenie S4H POS sprawi, że czas poświęcany przez personel na bonowanie zamówień, wybieranie pozycji towarowych, jak i wykonywanie innych czynności związanych z obsługą klienta, zostanie skrócony do minimum. Moduł sprzedaży posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, wyświetlany na dotykowym ekranie co pozwala na usprawnienie pracy barmanów i kelnerów.

system_gastronomiczny_bonowanie  system_gastronomiczny_pizza

Moduł S4H POS - główne zalety:

 • stały podgląd sprzedaży w module menedżerskim z pełną szczegółowością,
 • transakcyjność wykonywanych operacji,
 • spójność z relacyjną bazą danych,
 • graficzna prezentacja układu stolików na sali,
 • obsługa modułu oparta na technologii ekranów dotykowych,
 • obsługa kart typu prepaid,
 • możliwość dostosowywania przycisków na ekranie,
 • możliwość przypisywania towaru do wielu kategorii,
 • możliwość monitorowania czasu pracy personelu,
 • identyfikowanie personelu na podstawie kart lub PIN`u,
 • obsługa operacji fiskalnych,
 • obsługa dostaw,
 • obsługa kart klienckich,
 • możliwość dzielenia i łączenia rachunków,
 • możliwość definiowania różnych form rabatów.

 

system_gastronomiczny_chef1

 

Moduł S4H CHEF

Program automatycznie aktualizuje stany magazynowe, generuje raporty ze sprzedaży, wylicza wartość przychodów i rozchodów oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i/lub miesiąc. Dzięki zgromadzonym przez system danym statystycznym, możliwe staje się przeprowadzenie gruntownej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Moduł S4H CHEF - główne zalety:

 • zaawansowany system raportowania,
 • różne sposoby prezentowania danych (tabela, wykres, kostka OLAP),
 • automatyczne aktualizowanie stanów magazynowych,
 • eksportowanie (zgodnie z technologią WYSIWYG - To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz) dokumentów do popularnych formatów (PDF, RTF, JPG, itp.),
 • możliwość pracy na wielu oknach jednocześnie,
 • prezentowanie stanów magazynowych bieżących i wstecznych,
 • możliwość obsługi od 1 do 20 magazynów.

 

system_gastronomiczny_chef2

 

System gastronomiczny S4H - dodatkowe moduły

Oferujemy również dodatkowe moduły systemu S4H Gastronomia. Proponowane aplikacje wspierają między innymi fakturowanie, planowanie imprez oraz rezerwacje internetowe. Są to:

 • Fakturowanie
 • Transmisja hotel
 • Kasa/Bank
 • Gastronomia zamknięta
 • Eksport FK
 • Planowanie imprez
 • Synchronizacja POS
 • Sieć lokali
 • Deliverka
 • Analizy
 • Remanent za pomocą wagi
 • Karty rabatowe
 • Moduł rezerwacji+SPA
 • Zamki hotelowe
 • System audiowizualny KDS
 • Rezerwacje internetowe
 • Transmisja ECR*
 • Rezerwacja stolików

*Transmisja z kasami fiskalnymi Sharp 457PF, Posnet, Elzab.