dla_gastronomii_system_afos

System Gastronomiczny AFOS (Automatic Food Ordering System) jest systemem stworzonym z myślą o punktach gastronomicznych, typu restauracje, pizzerie, bary, w celu przyspieszenia i zautomatyzowania składania zamówień. System jest podzielony na części, z których każda odpowiedzialna jest za inny etap obsługi zamówienia: od momentu jego przyjęcia, do momentu dostarczenia do klienta.

 

System Gastronomiczny AFOS składa się z 3 głównych elementów:

1. OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA

 1. Poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ - klienci mogą zakładać konta, dzięki którym uzyskują dostęp do zamówień internetowych oraz IVR.


  Po zalogowaniu się do swojego konta klient ma możliwość:
  • przeglądania dostępnego menu firmowego,
  • edytowania danych teleadresowych,
  • składania zamówień przez stronę www,
  • śledzenia etapów realizacji własnych zleceń.
 1. Poprzez INTERAKTYWNE MENU GŁOSOWE (IVR - Interactive Voice Response). IVR jest zestawem dynamicznie generowanych komunikatów głosowych, które mają na celu automatyczne przyjęcie zamówienia od dzwoniącego klienta. Istnieje możliwość edytowania treści zapowiedzi i definiowania własnego menu głosowego.

  • Po zarejestrowaniu się w systemie poprzez operatora lub na stronie www, klient może złożyć zamówienie za pomocą Interaktywnego Menu Głosowego (IVR) - NAWET W KILKA SEKUND, zatwierdzając kolejne wybory za pomocą klawiatury numerycznej swojego telefonu.

 1. System wspomagający TRADYCYJNE PRZYJMOWANIE ZLECEŃ. Operator uzyskuje dostęp do formularza, dzięki któremu w prosty sposób możne wprowadzić do systemu informacje o zamówieniu klienta. Wszystkie informacje wprowadzane do systemu są gromadzone w centralnej bazie danych, z której mogą być eksportowane w dowolnie definiowanej postaci.


  • Klient może złożyć zamówienie poprzez kontakt z operatorem wybierając np. 0 w IVR
  • W przypadku gdy klient nie jest zarejestrowany w systemie, na ekranie komputera operatora zostanie wyświetlony numer telefonu osoby dzwoniącej z formularzem rejestracyjnym. Jednakże gdy klient został już wcześniej zarejestrowany, system zaprezentuje operatorowi informacje o osobie dzwoniącej i umożliwi wprowadzenie zamówienia do centralnej bazy danych.
system_gastro_afos2_schemat
Rys. System Gastronomiczny AFOS - przykładowy schemat działania.
 

2. ADMINISTRACJA SYSTEMEM

Zestaw narzędzi administracyjnych umożliwiających przeglądanie i zarządzanie zleceniami, edycję firmowego menu oraz zarządzanie kontami pracowników i internetowymi kontami klientów (kontrola dostępu).


  1. OBSŁUGA ZLECEŃ
System Gastronomiczny AFOS:
 • umożliwia nadzór nad wszystkimi wprowadzonymi do systemu zamówieniami na każdym etapie ich realizacji - zamówienia złożone, skierowane do kuchni, wysłane i odrzucone. Złożone zamówienia mogą być kierowane na dowolnie zdefiniowane urządzenie: drukarkę, terminal, e-mail, SMS.
 • posiada funkcję rozpoznawania, które zamówienia napłynęły z systemu Automatycznego Przyjmowania Zleceń lub od operatorów lub które zamówienia są przeterminowane (długo nieobsługiwane).
 • udostępnia możliwość nadawania dla każdego z zamówień czasu oczekiwania na jego realizację (przygotowanie i dostarczenie).
 • umożliwia nadzorowanie kierowców, którzy mają dostarczyć dane zamówienia.

  1. EDYCJA FIRMOWEGO MENU
System umożliwia edycję firmowego Menu:
 • określanie składników pizzy i zestawów,
 • definiowanie pizzy i układanie zestawów,
 • definiowanie napoi,
 • wprowadzanie cen dla poszczególnych pozycji w menu.

  1. KONTROLA DOSTĘPU - nadzór nad kontami klientów i pracowników (edytorów menu, telefonistek itd.)
Zarządzanie kontami klientów:
 • blokowanie dostępu do operacji dotyczących zamówień internetowych lub przez IVR,
 • całkowite zablokowanie lub odblokowanie dostepu do konta,
 • wyszukiwanie klientów po numerach telefonów.
 
Zarządzanie kontami pracowników:
 • zakładanie i usuwanie kont,
 • zmienianie haseł dostępu,
 • nadawanie ról użytkownikom - administrator, szef kuchni, edytor menu, call center (telefonistka/operator), kierowca.
 

3. SYSTEM RAPORTOWY

podsumowujący realizację zleceń z danego dnia lub miesiąca oraz dostarczający informacji o pracy kierowców.


 • Raporty ogólne - wyświetla podsumowanie pracy pizzerii o ilości oraz procentowym stosunku złożonych i zrealizowanych zamówień oraz dane o ilości pracujących kurierów dla danego dnia i zbiorczo z całego miesiąca, do którego należy wybrany dzień.
 • Raporty szczegółowe o pracy kierowców - informacje dotyczące ilości obsłużonych zamówień przez kierowców (dla każdego kierowcy osobno) dla danego dnia i zbiorczo z całego miesiąca, do którego należy wybrany dzień.
 • Raporty końcowe - podsumowanie ilości zrealizowanych zamówień na przestrzeni miesiąca w postaci tabeli przedstawiającej liczbę zamówień ze statusem ?zrealizowane?, dla każdego dnia w danym miesiącu (reprezentacja graficzna i tekstowa).
 
system_gastro_http_jnsSystem Gastronomiczny AFOS - przejdź do cennika systemu