Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem funkcjonalności programów księgowych Leftahand:

  • LeftHand Mała Firma 
  • LeftHand Mała Księgowość
  • LeftHand Pełna Księgowość

 

Mała Firma

Mała Księgowość

Pełna Księgowość

Pełne księgi handlowe program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Książka przychodów i rozchodów program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand
Rejestracja dokumentów księgowych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Rachunki i rozliczenia program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Kadry program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Płace program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Obsługa płatności za dokumenty program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Obsługa faktur sprzedażowych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Obsługa faktur zakupowych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Zamówienia na towary i usługi program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Kartoteka towarów i usług program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Remanenty program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Obsługa magazynu i dokumentów magazynowych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Analiza zakupów i sprzedaży towarów program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Moduł CRM program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Ewidencja środków trwałych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Kompleksowa obsługa środków trwałych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Kontrola ST wg użytkowników i lokalizacji program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Dowolnie definiowalny plan amortyzacji uwzględniający ulepszenia i przeszacowania wartości program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Rozbudowany zbiór dostępnych raportów dla środków trwałych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Obsługa rejestrów i księgi VAT program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Deklaracje podatkowe program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Raporty dla rozrachunków program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Analiza sprzedaży VAT z podziałem na waluty program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Walutowe faktury sprzedażowe i zakupowe program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Wystawianie rachunków program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Paragony fiskalne program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
e-Faktura program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Faktury zaliczkowe program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Zestawienia VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Tabele kursowe program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Moduł analizy marży sprzedażowej program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Wystawianie faktur RR, Marża, MP program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Generowanie potwierdzenia sald i wezwań do zapłaty program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Definiowalne notatki program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Autoprzypominanie o kontaktach program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Kampanie program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Raporty kasowe i wyciągi bankowe program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Moduł Kasa i Bank program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand-2
Przypomnienia o niezapłaconych fakturach program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Kredyt kupiecki i blokady sprzedażowe program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Produkcja, kompletacja, rozbiór, receptury produkcyjne program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Delegacje i kilometrówka program-ksiegowy-lefthand-2 program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand
Plan kont program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Schematy automatycznych dekretacji program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Umowy program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Listy płac program-ksiegowy-lefthand
program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
PolCard i AllPay program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Raporty księgowe program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Analiza zobowiązań i należności program-ksiegowy-lefthand
program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Analiza stopnia rozliczenia rozrachunków faktur sprzedażowych program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Analiza stopnia rozliczenia rozrachunków faktur zakupowych program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Generowanie bilansu otwarcia roku księgowego program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe) program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Dokumenty ZUS program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2
Rentowność faktur sprzedażowych i ich pozycji program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand program-ksiegowy-lefthand-2