Administratorem danych osobowych jest JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, (93-578 Łódź), NIP 725-189-13-94, nasze dane kontaktowe: e-mail: biuro@jns.pl, telefon: +48 42 209 27 01, fax: +48 42 209 27 02.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

Akceptuję

JNS profesjonalne rozwiazania IT dla biznesu

centrale telefoniczne

audyt it i archiwizacja danych

opieka informatyczna, budowa sieci, łącza internetowe

Podpis elektroniczny  

 21 lipca 2008 roku weszły w życie zmiany prawne, które nakładają na przedsiębiorców, zatrudniających więcej niż 5 pracowników, obowiązek rozliczania się z ZUS wyłącznie drogą elektroniczną (Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., nr 130, poz. 1450) i ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., nr 64, poz. 565). Warunkiem przyjęcia deklaracji przez ZUS jest opatrzenie jej bezpiecznym e-podpisem.

W związku z zaistniałym faktem firma JNS oferuje: 
 1. Przygotowaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Wdrożenie podpisu elektronicznego w firmie:
  • instalacja niezbędnego oprogramowania i sprzętu, 
  • przeprowadzenie szkolenia na temat posługiwania się podpisem elektronicznym.
Podpis_elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.


Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego: 

 • elektroniczny kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (np. do podpisania deklaracji lub wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne);
 • składanie e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl);
 • w kontaktach prawnych drogą internetową nadawanie mocy prawnej dokumentom (np. przy upoważnieniach elektronicznych w ZUS)
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej;
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej;
 • podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • uzyskiwanie wpisów elektronicznych wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl);
 • składanie e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • możliwość uczestniczenia w przetargach i aukcjach elektronicznych;
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną;
 • podpisywanie urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Obszar zastosowania certyfikatów kwalifikowanych będzie się stopniowo rozszerzał.

pdf-jnsPodpis elektroniczny - cennik

 

 

 
< wróć
Skontaktuj się z nami!