Outsourcing RODO/IOD

Korzystając z usługi Outsourcing IOD zapewniamy załogę ekspertów czuwających nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co gwarantujemy w ramach outsourcingu IOD?

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników naszych Klientów, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach rozporządzenia RODO/GDPR oraz innych przepisach Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,

 • monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO/GDPR, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych, polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,

 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomość, poprzez odpowiednie szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązania z tym czynności audytowych, 

 • udzielanie na żądanie zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych 

  oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO/GDPR,

 • współpraca z organem nadzorczym, 

 • komunikacja z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z przeprowadzonymi uprzednimi konsultacjami,

  o których mowa w art. 36 RODO/GDPR oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach, 

 • bieżące doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia RODO oraz przepisów wykonawczych. 

Dlaczego warto wybrać nasze usługi?

Wybierając naszą usługę zyskujesz wsparcie w zakresie prawnym oraz informatycznym, w którego w skład wchodzi:

 • przeprowadzanie regularnych audytów zgodności organizacji wewnętrznej i zewnętrznej firm z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami składającymi się na kompleksową politykę bezpieczeństwa,

 • opracowywanie indywidualnych (zorientowanych na konkretną działalność) procedur dotyczących ochrony danych osobowych,

 • reprezentowanie naszych Klientów przed GIODO, w tym uczestnictwo w kontrolach, prowadzenie korespondencji, zgłaszanie nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji,

 • rozpatrywanie skarg na działalność przedsiębiorstw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat outsourcing’u?