live_streaming1

 


SYSTEM LIVE VIDEO STREAMING umożliwia podgląd prowadzonego badania focusowego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu w wysokiej jakości sygnału audio/video przy dowolnej ilości odbiorców, wykorzystując technologię video streaming.

Live Video Streaming - opis systemu:

SYSTEM LIVE STREAMING składa się z 2 elementów:
  1. APLIKACJA STREAMINGOWA zainstalowana na komputerze w Państwa firmie, która umożliwia wstępną kompresję obrazu i dźwięku, dostosowaną do przepustowości łącza, jakim Państwo dysponujecie. Następnie skompresowany strumień video jest przesyłany na SERWER STREAMINGOWY JNS o dużej przepustowość łącza, dzięki czemu zapewniony jest wysoki poziom podglądu transmisji.

     
  2. SERWER STREAMINGOWY JNS jest odpowiedzialny za przygotowanie transmisji dla odbiorców przekazu. Wyposażony jest w specjalistyczne oprogramowanie opracowane przez firmę JNS, zapewniające:
  • odpowiednią jakość przekazu,
  • panel zarządzania transmisją dla fokusowni,
  • podgląd video w czasie rzeczywistym dla odbiorców transmisji, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej lub odtwarzacza multimedialnego.
 

Live Video Streaming - opis działania systemu:

live_streaming_schemat
  • Podczas nagrywania przeprowadzanego badania, za pomocą APLIKACJI STREAMINGOWEJ na komputerze lokalnym następuje kompresja obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu. Skompresowane video zostaje przesłane i automatycznie udostępnione na SERWERZE STREAMINGOWYM firmy JNS, z którym po podaniu hasła, mogą połączyć się obserwatorzy badania, przebywający w dowolnych lokalizacjach.

  • Aby połączyć się z SERWEREM jako obserwator transmisji, wystarczy zalogować się przez stronę internetową lub uruchomić odpowiedni program, np. Windows Media Player, standardowo zainstalowany w systemie operacyjnym MS Windows i podać dane dostępowe do serwera.

  • Po pomyślnej autoryzacji połączenia z serwerem następuje przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Transmisja automatycznie dostosowywana jest do parametrów łącza.

live_streaming_cennik_http_jnsSystem Live Video Streaming - Zalety i korzyści
live-streaming-http-jnsLive video streaming - wymagania sprzętowe
pdf-jnsSystem Live Video Streaming - oferta i cennik

 Podobne systemy:

http jnsEvent Live Streaming