faks-przez-internet-fax-to-mail

Fax to Mail jest systemem wirtualnego faksu z przypisanym publicznym numerem telefonu. System umożliwia odbieranie faksów, które są następnie automatycznie przesyłane na wskazany adres e-mail w postaci plików PDF. Wiadomość zawiera informacje o numerze telefonu nadawcy oraz czasie otrzymania faksu.

System wirtualnego faksu umożliwia również wysyłanie materiałów bezpośrednio z komputera użytkownika, bez konieczności ich drukowania. W przypadku dokumentów w formie papierowej, aby nadać je jako załącznik, materiały należy najpierw zeskanować.

Po nadaniu faksu system przesyła potwierdzenie nadania lub informacje o przyczynie niedostarczenia wiadomości, na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. 

Wdrożenie w firmie systemu Fax to Mail pozwala przede wszystkim na orgraniczenie wydatków związanych z obsługą faksu oraz umożliwia kontrolę przepływu danych. Dodatkową korzyścią jest także możliwość utworzenia kompleksowego archiwum faksów.

 

Zalety systemu Fax to Mail:

 • Możliwość posiadania wielu numerów faksowych z różnych stref numeracyjnych, bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Brak wymogu utrzymywania linii telefonicznej, np. w TP SA.
 • Wysyłanie faksów ze wskazanych komputerów pracowników w sieci informatycznej firmy.
 • Potwierdzenia e-mail po wysłaniu faksu.
 • W razie niedostarczenia faksu, system automatycznie tworzy listę wiadomości oczekujących na wysłanie.
 • Automatyczne odbieranie faksów.
 • Możliwość otrzymywania faksów na wiele adresów e-mail.
 • Przesyłanie odebranych faksów do konkretnych użytkowników, np. do innego pracownika firmy, na wskazany adres e-mail.
 • Możliwość wydruku odebranych faksów na drukarce sieciowej.
 • Pełne archiwum wysyłanych i otrzymanych faksów.
 • Okresowa archiwizacja faksów w postaci jawnej lub zaszyfrowanej.
 • Współpraca Fax to Mail z systemem archiwizacji firmy JNS .
 • Możliwość informowania użytkownika sms-em o nadejściu faksu (opcja).

 

Oferujemy 2 rodzaje Systemu Fax to Mail (Faks przez Internet):

1. Wirtualny System Fax to Mail:

 • dostęp do systemu po opłacie abonamentu za konto/konta faksowe,
 • użytkownik systemu otrzymuje numer faksowy, z którego może wysyłać faksy i na który może otrzymywać faksy,
 • faks wysyłany jest za pośrednictwem centrali głównej JNS,
 • faks wysyłany jest jak wiadomość e-mail,
 • faks odbieramy jest w postaci wiadomości e-mail z załącznikiem PDF.

2. System Fax to Mail w pełni instalowany u klienta:

 

fax-to-mailZapoznaj się z Cennikiem Systemu Fax to Mail