System Call Center umożliwia prowadzenie badań techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interview), czyli badań telefonicznych prowadzonych przez ankieterów przy użyciu systemu informatycznego, zgodnie z ustalonym scenariuszem. Zebrane w ten sposób informacje są natychmiast wprowadzane do systemu przez ankietera poprzez program Moduł Agenta, dzięki czemu można bardzo szybko określić i sprawdzić raporty z przeprowadzanego badania. Program pozwala na przeprowadzanie ankiet dowolnego typu dostarczając na bieżąco statystyk.

Zaletą badań typu CATI jest możliwość szybkiego dotarcia do dużych grup konsumentów oraz relatywnie niski koszt badań.

Rodzaje badań CATI:

 • prowadzenie badań typu wywiady telefoniczne, szybkie sondaże, badanie skuteczności reklam lub jakości obsługi klienta,
 • efektywne sposoby dzwonienia,
 • badania konsumenckie,
 • badania poziomu satysfakcji klienta,
 • badania B2B, badania przebiegu i skuteczności kampanii reklamowych,
 • sondaże przedwyborcze,
 • rankingi popularności.
Dodatkowo dzięki możliwości pracy systemu w trzech trybach: preview, progressive oraz predictive dialing, system Call Center elastycznie dostosowuje się do specyfiki wykonywanych kampanii wychodzących, znacznie zwiększając efektywność pracy działu telesprzedaży czy działu badań rynku.

Omówienie trybów kampanii wychodzących:

 • Predictive dialing (automatyczne połączenia) zadaniem tego typu rozwiązania jest automatyczne wybieranie numerów telefonicznych z bazy danych. Inteligentny system ?decyduje", kiedy agent będzie mógł podjąć rozmowę i wtedy zestawia do niego następne połączenie. Plusem rozwiązania jest umożliwienie agentom optymalnie wykorzystać czas pracy. Zwiększa się czas efektywnej rozmowy w ciągu godziny.

 • Preview (wybierz by połączyć) rozwiązanie to umożliwia agentowi ręczy wybór i połączenie z numerami telefonów z przydzielonej mu puli numerów do obdzwonienia. Zaletą tego rozpoznawania jest większa samodzielność agenta w obsłudze powierzonych mu zadań.

 • Progressive system najpierw dzwoni do agenta i sprawdza czy jest dostępny, następnie zestawia połączenie z numerem z puli do obdzwonienia.

Pozostałe możliwości Outbound Call Center:

 A) Voice mailing (automatyczna kampania informacyjna)

 • Automatyczne połączenie z wybranym numerem z bazy danych i odczytanie wcześniej zdefiniowanej sekwencji tekstu np. z informacją o ofercie, promocji lub z informacją dedykowaną dla adresata połączenia;
 • Po odsłuchaniu takiego komunikatu klient może zostać połączony z Agentem;
 • Na zakończenie kampanii generowany jest szczegółowy raport.

 B) Group poller

 • Narzędzie to pozwala na przeprowadzenie rozmów telefonicznych z grupą osób zarówno podczas rozległych telekonferencji jak też badań opinii publicznej, w którym zależy nam na dyskusji grupy respondentów;
 • Dodatkowe zastosowanie:
 • Automatic outbound system automatycznie dzwoni na zdefiniowaną grupę numerów,
 • Mixed participation uczestnicy mogą sami wdzwownić się do konferencji lub też połączenie jest z nimi zestawiane automatycznie przez system,
 • Secure Conference wszystkie zestawiane połączenia muszą zostać zautoryzowane kodem PIN przez uczestnika.

 C) Kampanie SMS-owe

Kampanie SMS stają się obecnie jednym z najbardziej efektywnych narzędzi marketingu bezpośredniego. Reklama SMS charakteryzuje się zwięzłością i szybkością przekazu oraz wysokim prawdopodobieństwem odebrania i przeczytania wiadomości przez odbiorcę.

 

Kampanie SMS można skierować do Klientów w celu:

 • prowadzenia działań marketingowych, przesyłania krótkich informacji reklamowych, przekazywania informacji o nowych usługach, produktach, promocjach,
 • przesyłania bonów, kuponów rabatowych w celu zwiększenia sprzedaży,
 • prowadzenia programów lojalnościowych,
 • przesyłania informacji o potwierdzeniu zamówienia lub o zmianie jego statusu,
 • umożliwienia Klientom wysyłania zapytań i otrzymywania informacji zwrotnych na telefon komórkowy,
 • przesyłania kodów jednorazowych,
 • przypomnienia o terminie płatności, przesłaniu dokumentów, terminie spotkania,
 • przesyłania życzeń okolicznościowych.

Kampanie SMS można również skierować do pracowników bądź partnerów w celu:

 • przypomnienia o zaplanowanych spotkaniach i wizytach,
 • przesłania zaproszenia, podziękowania czy powiadomienia,
 • przypomnienia o zbliżających się terminach zakończenia prac, itp.
 
Każda firma bądź organizacja może dostosować kampanie SMS do własnych potrzeb.
 
call-center-http-jns Zapoznaj się z ofertą Inbound Call Center