Czym jest audyt bezpieczeństwa sieci?

Audyt ma na celu wskazanie potencjalnych zagrożeń sieci, a także wskazanie rozwiązań zapewniających jej bezpieczeństwo.

Jakie rodzaje audytów oferujemy?

  • Audyt sieci dostępnej z Internetu to najbardziej renomowana forma testów penetracyjnych. Skierowane są na bezpieczeństwo serwerów, infrastruktury oraz oprogramowania dostępnego z zewnątrz sieci biurowej.

  • Audyt sieci wewnętrznej w siedzibie Klienta skierowany jest na bezpieczeństwo danych firmowych przed niewłaściwą ingerencją pracownika bądź ich fizyczną utratę. 

    Podczas wykonywania testów (oprócz procedur wykonanych podczas audytu sieci dostępnej z Internetu) poddawane analizie są procedury wewnętrzne firmy, polityka bezpieczeństwa, prawa dostępu pracowników jak i systemy przeciwdziałające utracie danych.

Jakie są etapy przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa sieci?

Etap 1

Podpisanie umowy uprawniającej do przeprowadzeniu audytu

Etap 1

Etap 2

Pozyskanie niezbędnych informacji od klienta

Etap 3

Opracowanie indywidualnego planu audytu

Etap 3

Etap 4

Zrealizowanie audytu sieci dostępnej z Internetu

Etap 5

Przeprowadzanie audytu domeny dostępnej w sieci lokalnej

Etap 5

Etap 6

Sporządzenie raportu końcowego

Co znajdziemy w raporcie podsumowującym?

  • ocena ryzyka oraz przeprowadzonych procedur bezpieczeństwa,

  • lista wykrytych zagrożeń oraz załączony wykaz znalezionych błędów,

  • propozycja skutecznych sposobów naprawy wykrytych odstępstw

    w bezpieczeństwie sieci.

Dlaczego warto wybrać audyt bezpieczeństwa sieci?

Audyt ukazuje Nam, w jakiej kondycji jest zabezpieczenie sieci, lokalizuje mankamenty, które mogą zaburzać jej ochronę.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat audytu bezpieczeństwa sieci?