Audyt legalności oprogramowania

Czym zajmuje się audyt legalności oprogramowania?

Audyt legalności oprogramowania ma za zadanie określić, jaki system znajduję się w posiadaniu firmy, w jaki sposób został on nabyty oraz zaimplementowany na firmowych stacjach roboczych i serwerach. Przy pomocy tego narzędzia można pozyskać i usystematyzować kluczową wiedzę na temat aplikacji zainstalowanych na komputerach oraz zlokalizować nielegalne programy, bądź bezpośrednio niezwiązane z wykonywaną pracą.

Stanowi on jednocześnie wdrożenie polityki zarządzania oprogramowaniem i przeniesienia odpowiedzialności na zainstalowane systemy z zarządu firmy na personel.

Jakie są zalety audytu legalności oprogramowania?

  • uzyskanie potwierdzenia działania zgodnego z prawem,

  • wygenerowanie listy programów bez odpowiedniej licencji,

  • kontrola typu przechowywanych danych przez personel,

  • optymalizacja kosztów zakupu oprogramowania,

  • pozyskanie listy danych i aplikacji do usunięcia (niezwiązane z wykonywaną pracą),

  • ochrona i racjonalne zarządzanie zasobami firmy.

Jakie są etapy audytu legalności oprogramowania?

Etap 1

Gromadzenie wstępnych informacji.

Etap 1

Etap 2

Porównywanie ilości zainstalowanych aplikacji do liczby posiadanych licencji

Etap 3

Badanie praktyk organizacyjnych

Etap 3

Etap 4

Badanie praktyk organizacyjnych, w tym procedur związanych z legalnym i nieoficjalnym oprogramowaniem.

Etap 5

Badanie poprawności procedur zarządzania oprogramowaniem i procesów monitorowania licencji.

Etap 5

Etap 6

Identyfikacja ryzyka.

Etap 7

Analiza przechowywania i konfiguracji oprogramowania.

Etap 7

Etap 8

Raport końcowy z przeprowadzonego audytu