Administratorem danych osobowych jest JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, (93-578 Łódź), NIP 725-189-13-94, nasze dane kontaktowe: e-mail: biuro@jns.pl, telefon: +48 42 209 27 01, fax: +48 42 209 27 02.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

Akceptuję

JNS profesjonalne rozwiazania IT dla biznesu

centrale telefoniczne

audyt it i archiwizacja danych

opieka informatyczna, budowa sieci, łącza internetowe

Audyt aplikacji  

Audyt aplikacji zdefiniowanie, udokumentowanie, testowanie i ocena mechanizmów kontrolnych aplikacji, które są wdrożone przez organizację, aby osiągnąć właściwe cele kontrolne (zgodnie ze standardami i wytycznymi ISACA oraz metodyką COBIT).

Etapu audytu:

I FAZA PLANOWANIE: 

Zapoznanie się Zespołu audytorów:

 • z misją i celami biznesowymi organizacji;
 • z poziomem i sposobem, w jaki technologia i systemy informatyczne wspierają jednostkę audytowaną;
 • ze strukturą organizacyjną obowiązkami i odpowiedzialnością kluczowych pracowników oraz właścicieli procesu biznesowego systemu aplikacyjnego.

Zdefiniowanie poziomu ryzyka aplikacji:

 • ryzyko dostępności (zdolności operacyjnych);
 • ryzyko bezpieczeństwa (nieautoryzowany dostęp do danych i aplikacji);
 • ryzyko utrzymywania (możliwości przeprowadzania aktualizacji systemów aplikacji);
 • ryzyko danych (kompletność, integralność, poufność, prywatność i dokładność).

II FAZA PRZEGLĄD WSTĘPNY:

 • zapoznanie się z procedurami dotyczącymi: zarządzania danymi, magazynów nośników, postępowania z bazami danych i odpowiednimi aplikacjami, procedury związane z dokumentacją użytkownika.

III FAZA PROGRAM AUDYTOWY: 

Badania ogólnych mechanizmów kontrolnych (metodyka COBIT):

 • Analiza zarządzania zmianami;
 • Analiza definiowania i zarządzania poziomem usług;
 • Analiza zarządzania usługami zewnętrznymi;
 • Analiza zarządzania wykonaniem i wydajnością;
 • Analiza zarządzania ciągłości usług;
 • Analiza zarządzania bezpieczeństwa systemów;
 • Analiza zarządzania problemami i incydentami;
 • Analiza zarządzania danymi;
 • Analiza zarządzania operacjami.
Audyt_IT_aplikacji

IV FAZA PRZEGLĄD WŁĄŚCIWY (wytyczne ISACA):

 • Identyfikacja mechanizmów kontrolnych systemów aplikacji.
 • Udokumentowanie przepływu danych wysokiego poziomu.
 • Testowanie mechanizmów kontrolnych ukierunkowanie testów uzależnione jest od wykazanego poziomu ryzyka obszaru podlegającego audytowi oraz przyjętych celów audytu.

V FAZA RAPORTOWANIE:

 • Sporządzenie raportu z przeglądu systemów aplikacji.
 • Zapoznanie kierownictwa systemów teleinformatycznych i właścicieli organizacji z wykrytymi słabościami wynikającymi z brakiem mechanizmów kontrolnych lub ich niezgodnościami.


 

 
< wróć
Skontaktuj się z nami!