Zapraszamy do zapoznania się z naszą zaktualizowaną ofertą Systemu archiwizacji danych.Proponujemy Państwu System, który zapewnia automatyczny backup, pozwala na pracę bez zakłóceń i przesyła w bezpieczne miejsce bezcenne dane. System ten adresujemy do użytkowników, dla których utrata danych wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów odzyskiwania posiadanych zasobów.

archiwizacja-danych2

 Archiwizacja danych - przykłady:

  • archiwizowanie dokumentów księgowych w wersji elektronicznej,
  • archiwizacja programów księgowych - baz danych,
  • archiwizowanie danych z baz np. systemu CRM,
  • archiwizacja dokumentów firmowych w wersji elektronicznej,
  • tworzenie kopii zapasowych dysku.

Szczegóły nowej oferty:

Archiwizacja danych System archiwizacji danych