Założyłeś niedawno firmę i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru firm? Bądź czujny i ostrożny, bo istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jeden z działających w naszym kraju prywatnych rejestrów firm chce Cię wprowadzić w błąd i wyłudzić od Ciebie opłatę za dokonanie wpisu. Proceder ma miejsce w naszym kraju już od wielu lat, jednak jak do tej pory nie udało się go skutecznie zwalczyć.  wpis-rejestr-firm

Prywatne firmy wprowadzają w błąd początkujących przedsiębiorców i każą płacić za wpis do rejestru działalności gospodarczej, podczas gdy oficjalna ewidencja jest bezpłatna i dostępna dla każdego. 

 

Sposób działania

W przypadku każdego z działających prywatnych rejestrów firm sposób działania jest podobny. Przedsiębiorca rejestruje swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Następnie w krótkim czasie otrzymuje list, najczęściej polecony przypominający korespondencję urzędową, w którym znajduje się wezwanie do zapłaty określonej kwoty i informacja, że nadawca, jest bazą danych o przedsiębiorcach. W liście znajduje się gotowy druczek do zapłaty, jak również ostrzeżenie, że jeśli adresat nie ureguluje należności to jego firma nie zostanie wpisana do bazy. 

Pisma od prywatnych rejestrów firm wyglądają bardzo wiarygodnie, znajdują się na nim pieczątki, które do złudzenia przypominają pieczęcie urzędowe. W pismach tego typu znajdują się również odwołania do konkretnych przepisów ustawy, co dodatkowo uwiarygodnia fałszywe pismo. Wezwania do zapłaty rozsyłane są nie tylko pocztą tradycyjną, ale również pocztą elektroniczną. 

Można się zastanowić skąd takie oszukańcze firmy posiadają dane dopiero co rozpoczętych działalności? Jednak ich zdobycie nie jest wcale trudne. Pozyskują je oni z udostępnionych bezpłatnie informacji na stronie www.stat.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl. Nie jest również tajemnicą fakt, że firmy prowadzące taką działalność kupują dane przedsiębiorców w GUS

 

Nie musisz płacić!

Z pism z prywatnych rejestrów nie wynika wprost konieczność dokonania opłaty. Byłoby to oczywiste kłamstwo. Wezwania do zapłaty zatem tak są przygotowywane, by sprawiały wrażenie "urzędowości". Na końcu takiego pisma zawsze pojawia się dopisek "brak płatności spowoduje trwały brak wpisu przedsiębiorcy do rejestru" lub podobny. To powoduje u adresatów odczucie, że "brak wpisu" to niedopełnienie obowiązku. Jakby tego było mało w niektórych pismach pojawia się również ostrzeżenie, że brak wpłaty będzie skutkowały zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Długów. 

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej trzeba wypełnić szereg czynności i dopełnić wielu formalności. Jest to zatem doskonały czas do wykorzystywania właścicieli nowo założonych firm. Pisma od prywatnych rejestrów najlepiej wyrzucić do razu do kosza, ponieważ jest to zwykłe oszustwo i naciąganie ludzi. Jednak jak się okazuje są przedsiębiorcy, którzy dali się podejść i zapłacili wskazaną na wezwaniu kwotę. Do prokuratury wpływają stale zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jednak proceder nadal kwitnie i nic nie wskazuje na to, by oszuści mieli przestać żerować na ludzkiej niewiedzy czy nieuwadze. 

 

Ministerstwo Gospodarki ostrzega 

W związku z falą oszustw Ministerstwo Gospodarki przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna i przestrzega przed oszustami. W komunikacie można przeczytać między innymi, że wpis do komercyjnego rejestru nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Ministerstwo podkreśla, że dokonanie opłaty za wpis do tego rodzaju rejestrów jest całkowicie dobrowolny. Rejestry takie stanowią próbę powielenia informacji, które są ogólnodostępne w bezpłatnych publicznych rejestrach jakimi są CEIDG i REGON.

Jaka radę ma dla przedsiębiorców Ministerstwo? Zaleca przede wszystkim rozwagę przed podejmowaniem współpracy z prywatnymi rejestrami i podkreśla, że nie bierze odpowiedzialności za zawartość rejestrów prowadzonych przez komercyjne podmioty

 

Uważaj na te rejestry!

Aby Was przestrzec publikujemy listę dotychczasowych odnotowanych prywatnych rejestrów firm:

  • Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
  • Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
  • Ewidencja Działalności Gospodarczych s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
  • Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
  • Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o.
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
  • Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;
  • Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
  • Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;
  • Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

Trzeba mieć świadomość, że lista ta w każdej chwili może być zdeaktualizowana, ponieważ nowe "prywatne rejestry" powstają dość szybko. 

 

Podobny problem

Naciąganie przedsiębiorców jest również związane z obowiązkiem informowania internautów o stosowaniu plików cookies. W tym przypadku oszuści podszywający się pod urząd rozsyłali fałszywe pisma wzywające do zapłaty grzywny za brak umieszczenia na stronie informacji o stosowaniu takich plików.

Podobny charakter ma również wysyłanie wezwań do zapłaty za dokonanie wpisu firmy do internetowych katalogów firm. Tutaj działanie ma jednak bardziej ukryty charakter. Przedsiębiorca na swój adres mailowy dostaje zaproszenie do wpisu swojej firmy do bezpłatnego katalogu firm. Zatem myśląc, że to doskonała reklama dla firmy dokonuje takiego wpisu nie czytając uprzednio regulaminu. Po jakimś czasie dostaje fakturę do zapłaty za wpis w kwocie np. 500 zł. W regulaminie takiego katalogu znajduje się bowiem zapis, że wpis jest bezpłatny przez 7 dni, a po upływie tego czasu należy wypowiedzieć "umowę" na wpis lub zapłacić określoną kwotę. Na fakturze widnieje również informacja, że jeśli nie zostanie ona opłacona to nasza firma zostanie wpisana do rejestru dłużników. 

Radzimy więc szczególnie uważać na takie katalogi firm i najlepiej uważnie czytać regulaminy. Niestety są przedsiębiorcy, którzy w obawie przed pojawieniem się na liście dłużników płacą faktury, które otrzymali od firm prowadzących internetowe katalogi. Jednak później odzyskanie swoich pieniędzy praktycznie jest niemożliwe.