Codzienne korzystanie z komputera jest nieodłącznie związane z użytkowaniem różnego rodzaju programów, aplikacji czy systemów. Każdy z z nich posiada przypisaną do siebie licencję. Licencja na oprogramowanie stanowi swego rodzaju umowę pomiędzy użytkownikiem danego programu, a jego właścicielem. Ogólnie mówiąc określa ona co dany użytkownik może z programem zrobić, a czego nie. Licencja zawiera bowiem warunki użytkowania danego programu, a także odpłatność za korzystanie z niego. Na rynku istnieje kilka rodzajów licencji, których charakterystykę postaramy się przybliżyć. licencje-jns

 

Licencje na oprogramowanie - rodzaje 

  1. Freeware - jest to licencja na oprogramowanie bezpłatne. Można je dowolnie kopiować i korzystać z niego, nie można jednak czerpać jakichkolwiek korzyści z rozpowszechniania tego oprogramowania. 

  2. Shareware - pozwala na darmowe użytkowanie danego oprogramowania przez pewien ograniczony czas. Po upływie tego okresu użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania użytkowania lub wykupienia jego płatnej wersji. Korzystanie z programu po upływie tzw. okresu próbnego jest niezgodne z prawem. W oprogramowaniu z tego rodzaju licencją mogą występować ograniczenia jego funkcjonalności.

  3. Trial - wersja testowa oprogramowania. Programy oparte o tą licencję są w pełni funkcjonalne. Po czasie testowania program w przeciwieństwie do licencji shareware oprogramowanie samodzielnie blokuje dostęp dla użytkowników. 

  4. GPL - stanowi licencję wolnego i otwartego oprogramowania. Każdy użytkownik oprogramowania z taką licencją może dowolnie je wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać. 

  5. Adware - są to programy posiadające zazwyczaj dużą liczbę reklam, których nie ma można wyłączyć. Reklamy są źródłem zarobku dla właścicieli oprogramowania z takim rodzajem licencji. Zazwyczaj istnieje również możliwość zakupienia oprogramowania bez reklam. 

  6. Licencja na jedno stanowisko - jest to licencja na oprogramowanie, które można używać na ściśle przypisanym urządzeniu. Używanie tego oprogramowania na innym komputerze czy udostępnianie w sieci jest nielegalne. 

  7. Licencja grupowa- najczęściej stosowana w szkole lub w urzędach, w których występuje wiele komputerów. Licencja pozwala użytkownikowi na wykorzystywanie oprogramowanie w sieci lub na danym zestawie komputerów. W licencji tego typu określona jest ściśle liczba komputerów nią objętych. 

  8. Abondware- często się je nazywa się jako licencja na "porzucone oprogramowanie". Tego typu licencja stosowana jest zazwyczaj na gry, które nie są już produkowane, właściciel już ich nie sprzedaje i nie zapewnia dla nich opieki.