Corocznie na zlecenie Prezesa UKE wykonywane są badania konsumenckie na temat rynku telekomunikacyjnego. Badania dotyczą funkcjonowania tego rynku, jakości usług, jak i usług telekomunikacyjnych, z których konsumenci korzystają najczęściej. Jakie są wyniki badania? Jaki obraz rynku telekomunikacyjnego wyłania się z opinii konsumentów? raport-uke-rynek-telekomunikacyjny 

Trendy rynku telekomunikacyjnego w Polsce 

Wyniki potwierdzają to, co można już od dawna zaobserwować na rynku. Główne trendy to:

  • zdecydowane najpopularniejszą usługa telekomunikacyjną jest telefonia komórkowa - korzysta z niej 88% badanych,
  • najczęściej korzystamy z internetu stacjonarnego (72%), niż mobilnego (27%) - jednak odsetek korzystających z mobilnego dostępu do sieci rośnie, 
  • wzrósł odsetek osób posiadających telefon typu smartfon z 11,7% w 2011 do 44% w 2014 roku,
  • spada liczba korzystających z telefonii stacjonarnej,
  • zwiększa się liczba respondentów, którzy wyrażają chęć zamiany telefonii stacjonarnej na telefonię VoIP

 

Chcesz się zapoznać z pełnymi raportami?

http jnsRaport rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - klienci indywidualni

http jnsRaport rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - klienci instytucjonalni