Dostępność rośnie, ceny spadają  

Corocznie na zlecenie Prezesa UKE wykonywane są badania konsumenckie na temat rynku telekomunikacyjnego. Badania dotyczą funkcjonowania tego rynku, jakości usług, jak i usług telekomunikacyjnych, z których konsumenci korzystają najczęściej. Jakie są wyniki badania? Jaki obraz rynku telekomunikacyjnego wyłania się z opinii konsumentów? raport-uke-rynek-telekomunikacyjny 

Trendy rynku telekomunikacyjnego w Polsce 

Wyniki potwierdzają to, co można już od dawna zaobserwować na rynku. Główne trendy to:

 

Chcesz się zapoznać z pełnymi raportami?

http jnsRaport rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - klienci indywidualni

http jnsRaport rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - klienci instytucjonalni