JNS profesjonalne rozwiazania IT dla biznesu

centrale telefoniczne

audyt it i archiwizacja danych

opieka informatyczna, budowa sieci, łącza internetowe

Audyt legalności oprogramowania  

Audyt legalności oprogramowania to proces pozwalający określić, jakie oprogramowanie znajduje się w posiadaniu firmy, w jaki sposób zostało nabyte oraz zainstalowane na firmowych stacjach roboczych i serwerach. Dzięki audytowi można zdobyć i usystematyzować cenną wiedzę na temat aplikacji zainstalowanych na firmowych komputerach oraz wykryć programy nielegalne, bądź bezpośrednio niezwiązane z wykonywaną pracą.

Audyt stanowi jednocześnie przygotowanie do wprowadzenia polityki zarządzania oprogramowaniem oraz przeniesienia odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie z zarządu firmy na użytkowników komputerów, czyli pracowników firmy.
Audyt_legalnosci_oprogramowania

 

Audyt legalności oprogramowania - korzyści:

 • uzyskanie potwierdzenia działania zgodnego z prawem;
 • uzyskanie listy programów bez odpowiedniej licencji;
 • kontrola rodzaju przechowywanych danych przez pracowników;
 • optymalizacja kosztów ponoszonych na zakup oprogramowania;
 • uzyskanie listy danych i aplikacji do usunięcia (nie związane z wykonywaną pracą);
 • ochrona i efektywne zarządzanie zasobami firmy.

 

Audyt legalności oprogramowania - etapy audytu:

 1. Gromadzenie wstępnych informacji - ankiety z pracownikami, skanowanie stacji roboczych i serwerów.
 2. Porównanie liczby zainstalowanych programów z liczbą posiadanych licencji.
 3. Badanie praktyk organizacyjnych, w tym procedur związanych z nielegalnym i nieoficjalnym oprogramowaniem.
 4. Badanie poprawności procedur zarządzania oprogramowaniem i procesów monitorowania licencji.
 5. Identyfikacja ryzyka.
 6. Analiza przechowywania i konfiguracji oprogramowania.
 7. Raport końcowy z przeprowadzonego audytu.? 

 

 
< wróć
Skontaktuj się z nami!